ไซเบอร์ อีลีท ผนึก เมนโล เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ หวังชิงตลาด Cloud Security ไทย

Cloud Security

ไซเบอร์ อีลีท เครือกลุ่มเบญจจินดา จับมือ เมนโล ซีเคียวริตี้ อิงค์. เปิดตัว Managed Cloud Cyber Security Platform เจาะตลาด SMB หวังชิงผู้นำตลาด Cloud Security ไทย ระบุไทยยืนหนึ่งตลาดเติบโตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร. ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา กล่าวว่า ไซเบอร์ อีลีท มีเป้าหมายการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นผู้ให้บริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้   หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การเฝ้าระวัง รวมทั้งการหยุดภัยคุกคาม เป็นแนวโน้มที่องค์กรทุกระดับให้ความสำคัญ มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Managed Security Services โดยมีผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการ ดูแล เฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์มากขึ้น โดยองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ

ดังนั้นไซเบอร์ อีลีท จึงได้ร่วมมือกับ Menlo Security เปิดตัวให้บริการ Managed Cloud Cyber Security Platform เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทั้งไซเบอร์ อีลีท และ Menlo Security ซึ่งจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกขนาดธุรกิจ ที่ต้องการบริการระดับ เวิล์ดคลาสรวมทั้งสนับสนุนให้ไซเบอร์ อีลีท ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ตามเป้าหมายรายได้รวม กว่า 1,000 ล้านใน 3 ปี ด้วยจุดแข็งของ บริการ Managed Cloud Cyber Security Platform ของไซเบอร์ อีลีท เป็นบริการที่เข้าใจและเข้าถึงง่าย ด้วยผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคลาวด์ของไซเบอร์ อีลีท หลังจากนั้นไซเบอร์ อีลีทจะดูแลป้องกันภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระดับโลกให้ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากพอ ที่มีความพร้อมดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงจากศูนย์ Cybersecurity Operations Center

“ความร่วมมือกับ Menlo Security เป็นจุดเริ่มต้นในตลาดไทยของ Menlo Security เพื่อชิงตลาดลูกค้า ในขนาดองค์กรระดับ Small Medium Business หรือ SMB ที่มีความต้องการยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์แต่อาจจะมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและการลงทุนด้านระบบ และนอกจากนี้ยังขยายบริการในตลาดเดิมซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันภัยไซเบอร์ระดับโลก ในขณะที่ต้องการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระยะเวลาอันสั้นและยังสอดคล้องกับกฎหมายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่าง ๆ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม” ดร.ศุภกร กล่าว

ทั้งนี้ลูกค้าตลาดกลุ่มเป้าหมายในบริการใหม่จากไซเบอร์ อีลีท และ Menlo Security เป็นกลุ่มบริษัทที่มีการลงทุน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัทภายใต้หน่วยงานการกำกับต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงบริษัทในกลุ่มเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ eastern seaboard corridor

นายซีเค หม่า ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Menlo Security Inc. (เมนโล ซีเคียวริตี้ อิงค์.) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ของ Menlo ที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับลูกค้า ในทั้งระดับองค์กรขนาด เล็ก กลาง จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ Menlo Security มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการ Air-gap สมบูรณ์แบบ ซึ่งเทียบเท่าระดับความปลอดภัยที่ใช้ในวงการทหาร โดยมาพร้อมการรับประกันมัลแวร์ US1M แพลตฟอร์มความปลอดภัย Air-gap ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นที่ยอมรับ และเมื่อรวมเข้ากับความรู้ความชำนาญในการทำตลาดของไซเบอร์ อีลีท ในประเทศไทยและการให้บริการ “แบบครบวงจร” จะทำให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจในประเทศไทย

จากการประเมินภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตขององค์การตำรวจสากล (Interpol Cyber Threat Assessment) มีการตรวจพบแรนซัมแวร์ถึง 2.7 ล้านชนิดภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยตรวจพบแรนซัมแวร์สูงเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังเป็นประเทศที่พบมัลแวร์ด้านธนาคารที่มากที่สุดในอาเซียน โดยพบมัลแวร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ การจับมือร่วมกันระหว่างไซเบอร์ อีลีท และ Menlo Security จะช่วยป้องกันการติดแรนซัมแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

นาย Amir Ben-Efraim , CEO Menlo Security Inc. กล่าวว่า Menlo Security มีแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมป้องกันภัยคุกคามที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเติบโตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของการเฝ้าระวังภัยคุกคามบนไซเบอร์สูง

“Menlo Security มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ไซเบอร์ อีลีท ในกลุ่มเบญจจินดา ตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพราะมีศักยภาพในตลาดไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนมีศักยภาพการทำตลาดลูกค้าองค์กรมายาวนาน” CEO MENLO กล่าว

Menlo Security ก่อตั้งขึ้น ด้วยมุ่งหวังที่จะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีความมั่นคงแข็งแรง และพร้อมใช้งานได้กับธุรกิจทุกขนาด บนบรรทัดฐานการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ผู้คนมีความเชื่อมโยงถึงกันมากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และนั่นหมายความว่า อาชญากรรมทางไซเบอร์และภัยคุกคามก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณเช่นกัน

“สำหรับ Menlo เราค้นหาพันธมิตรด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับไซเบอร์ อีลีท เพื่อนำวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยมาสู่ทุกธุรกิจในประเทศไทย” นาย Amir กล่าวทิ้งท้าย

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia