ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนกองประกวด Miss Teen Trans Thailand 2022

Tip-Missteen

TIP Rainbow โดย ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนกองประกวด Miss Teen Trans Thailand  2022  เวทีการประกวดสำหรับเยาวชนกลุ่มเพศหลากหลาย LGBTQ+ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และจิตอาสา โดยบริษัทฯได้มอบแผนประกันภัย “TIP ด้วยรักตลอดไป” คุ้มครองอุบัติเหตุและภาวะโคม่าจากโรคร้ายแรง ให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Teen Trans Thailand 2022, Miss TIP Rainbow 2022 และรางวัลพิเศษอื่นๆ รวม 7 รางวัล   ทุนประกันรวม 3,300,000 บาท  ณ  วิวาเซ่ ยานนาวา พระราม3

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia