ชัยวุฒิ เผยนายกฯ หนุนยกเกษตรไทยสู่ ‘สมาร์ทฟาร์ม’

สมาร์ทฟาร์ม

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เผยนายกรัฐมนตรี นโยบายชัดยกระดับเกษตรกรไทยด้วยดิจิทัล ปูพรมโครงการนำร่อง “สมาร์ทฟาร์ม” ทั่วประเทศ กำจัดจุดอ่อนราคาสินค้าเกษตรผันผวน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันตลาดส่งออกอาหารโลก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมการยกระดับเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านมาดำเนินโครงการนำร่อง การเกษตรอัจฉริยะ (สมาร์ท ฟาร์ม) ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เข้ามาใช้ทำการเกษตร ได้แก่ โดรน ไอโอที (Internet of Things) รวมถึงเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆ

ปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายผลกับสิ่งที่รัฐบาลนำร่องไปให้ เพื่อขยายพื้นที่ลงไปถึงทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน โดยรัฐบาลเตรียมแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนการจัดส่งทีมงานเข้าไปส่งเสริมอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต

“ท่านนายกฯ ได้มุ่งเน้นว่าประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่ส่งออกอาหาร เป็นผู้ผลิตอาหาร เพราะมีพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ แต่หัวใจสำคัญ ต้องส่งเสริมให้การทำเกษตรของเราทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของพี่น้องเกษตรกรให้ประสิทธิภาพทำงานได้ดีขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้น  นี่คือหัวใจที่สำคัญที่ท่านนายกฯ มุ่งเน้นคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร ให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์ม ให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่” นายชัยวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญของเกษตรกร คือ ราคาสินค้าเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจมีราคาที่ไม่ดีเพราะต้องขายแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่นๆ  ดังนั้น หัวใจสำคัญที่จะทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ต้องหาวิธีการลดต้นทุน โดยทำการเกษตรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ปรับปรุงการทำงานแบบเกษตรดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ หรือสมาร์ท ฟาร์ม ซึ่งจะกลายเป็นจุดสำคัญที่ให้เกษตรกรไทยแข่งขันได้ สามารถส่งออกสินค้าไปสู้กับประเทศต่างๆ ได้

Reporting by

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia