ออมสินปลื้ม คนแห่จองเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ เตรียมเปิดให้จองรอบ 2

Goverment-savings-bank

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสินได้ขยายบทบาทการส่งเสริมการออม ตั้งเป้ากระตุ้นประชาชนให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการออมระยะยาว เพื่อวางแผนเกษียณอายุและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยธนาคารกำหนดภารกิจ 2 ด้านที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการวางแผนเกษียณแก่ประชาชน และการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะยาว ที่ให้สิทธิประโยชน์ตอบโจทย์เป้าหมายการวางแผนเกษียณของผู้ฝากเงิน

ทั้งนี้ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุด 9% ในปีที่ 10 ผลปรากฎว่าเพียงวันเดียวนับจากที่เปิดรับจอง มีประชาชนจำนวนมากเข้าจองสิทธิ์จนเต็มวงเงินโครงการ 7,000 ล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีเกินคาดนี้ ธนาคารจึงเตรียมเปิดให้จองสิทธิ์ฝากเงินรอบสอง ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทำงานและมีรายได้ สามารถจัดสรรรายได้บางส่วนมาเป็นเงินออมระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณให้กับตนเอง โดยการฝากเงินเป็นระยะเวลา 10 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุด 9% ในปีที่ 10 คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4.06% ต่อปี เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถถอนก่อนฝากครบ 10 ปีได้ ธนาคารให้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์รอบสองได้ที่ www.gsb.or.th และที่ LINE : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยหมายเลขบัตรประชาชน 1 ใบ จองสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ สามารถจองสิทธิ์แทนผู้อื่นได้ เพียงกรอกข้อมูลของผู้ฝากจองสิทธิ์ให้ครบถ้วน แต่ต้องไปเปิดบัญชีด้วยตนเอง ตามวันและสาขาที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

อนึ่ง ธนาคารออมสินมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้านการส่งเสริมการออมของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามจุดยืนธนาคารเพื่อสังคม โดยธนาคารกำหนดเป้าหมายยกระดับการส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมเรื่องการวางแผนเกษียณ เพื่อร่วมกับรัฐบาลและทุกภาคส่วนในการผลักดันสร้างการตระหนักรู้ของประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ช่วงชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาพสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ในปี 2565.

Reporting by

Related Posts