CMMU จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ชี้ช่องคนอยากเรียนต่อ ป.โท

CMMU

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) จัดกิจกรรม   เปิดบ้าน Open House ชี้ทางผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อค้นหาหลักสูตรและสาขาที่ตรงใจสำหรับใช้ในการทำงาน พร้อมชวนสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน  สถานที่เรียนจริง รับชมเทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการเรียน พร้อมด้วยคำแนะนำด้านการวางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และรับคำปรึกษาเรื่องทุน ไขทุกข้อสงสัยด้านการเรียนต่อปริญญาโท พูดคุยกับอาจารย์หัวหน้าสาขาแบบตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียน วิธีการเรียน รวมถึงโอกาสจากการศึกษาปริญญาโท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดี โดยหลักสูตรนานาชาติจะเริ่มบรรยายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และหลักสูตรไทย บรรยายเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ https://admission.cm.mahidol.ac.th/onlineadmission/link/op/ นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสมัครข้าศึกษาต่อปริญญาโท-ปริญญาเอก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol ( https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL) หรือโทรศัพท์ 02-206-2000

Reporting by

Related Posts