กรุงเทพประกันชีวิต มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ Bangkok Life Smart Leader เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ

Bangkok-Life

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ Bangkok Life Smart Leader (BLA All Smart) เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ ประจำปี 2564 – 2565 โดยมี นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน นายปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวสกาว สำราญคง ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย ให้เกียรติร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดี

โครงการ Bangkok Life Smart Leader เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเติบโตในอาชีพตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดยในครั้งนี้มีผู้สำเร็จหลักสูตรรวม 68 คน แบ่งเป็น Smart Agent จำนวน 45 คน Smart FA จำนวน 14 คน และ Smart Leader จำนวน 9 คน โดยมีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช สำนักงานใหญ่ วงศ์สว่าง เมื่อเร็ว ๆ นี้

Reporting by

Related Posts