KBank Private Banking คว้า 6 รางวัลเวทีระดับสากล ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบความมั่งคั่งและอนาคตที่สมบูรณ์แบบ

KPB-6-Awards

KPB-6-Awards
KBank Private Banking ผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกมิติของทรัพย์สิน สำหรับลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง ล่าสุด ในปี 2566 นี้ KBank Private Banking ได้รับ 6 รางวัล จาก 6 สถาบันในระดับสากล ในหลากหลายสาขา ด้วยจุดเด่นด้านโซลูชันที่หลากหลาย และการนำเทคโนโลยีใหม่มาเสริมแกร่งการให้บริการต่อเนื่อง
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตลอดปีที่ผ่านมา KBank Private Banking พร้อมเผชิญความท้าทายเพื่อส่งมอบบริการบริหารความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง ทั้งในแง่การสร้างความเติบโตให้กับทรัพย์สินด้วยการสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังในภาวะที่ตลาดเงินตลาดทุนผันผวน รวมไปถึงการเก็บรักษาและส่งต่อทรัพย์สินที่ลูกค้าต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีและกฎหมาย ในฐานะผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งแบบองค์รวม KBank Private Banking ไม่หยุดยั้งและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการที่ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปราศจากความกังวล
ล่าสุด ในปี 2566 KBank Private Banking ได้รับ 6 รางวัล จาก 6 สถาบันในระดับสากล ในหลากหลายสาขาตอกย้ำคุณภาพและความสามารถ ได้แก่
1) รางวัล Best for High Net Worth in Thailand จาก Asiamoney Private Banking Awards 2023
2) รางวัล Best Private Bank in Thailand จาก Global Private Banking Innovation Awards 2023
3) รางวัล Best Private Bank in Thailand จาก International Business Magazine Awards 2023
4) รางวัล Digital Private Banking of the Year จาก The Asset Triple A Digital Awards 2023
5) รางวัล Best Private Bank for Digital CX in Thailand จาก Digital CX Awards 2023
6) รางวัล Best Private Bank for Building Client Communities, Asia จาก PWM Global Private Banking Awards 2022
โดยทั้ง 6 รางวัลที่ได้รับนั้น แสดงให้เห็นว่า KBank Private Banking มีการดำเนินงานที่โดดเด่นด้วยบริการและโซลูชันที่หลากหลาย พร้อมให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมแกร่งการให้บริการลูกค้า จนทำให้ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้นำผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ในไทยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปัจจุบัน KBank Private Banking นำเสนอบริการที่ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งครอบคลุมทุกมิติของการลงทุน โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้างความเติบโต  การเก็บรักษา และการส่งต่อความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน ดังนี้
• นวัตกรรมการลงทุนผ่านกองทุน ALLROAD Series ซึ่งนำกลไกอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการและปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจ ทำให้มีความสมดุลด้านความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกสภาพตลาด
• ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตลงทุนในช่วงเศรษฐกิจผันผวน โดยมีทั้งหุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด กองทุนให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
• บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว (Family Wealth Planning Service) ครอบคลุมการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา กำหนดกติกาและเป้าหมาย วางแผนงาน ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบองค์รวม (Real Estate Advisory Service) ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดิน บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายด้านภาษี และการแปลงที่ดินมาเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน (Land Loan for Investment)
นอกจากนี้ ในด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า KBank Private Banking ยังได้พัฒนาช่องทางด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงาน สนับสนุนการให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของธนาคาร นอกเหนือจากบริการที่เป็นแกนหลักแล้ว KBank Private Banking ยังได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ผ่าน KBank Private Banking Academy หรือ KPBA โดยมี 2 หลักสูตร ได้แก่ KPBA Next Generation และ KPBA The Legend ที่นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้วยังเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร สำหรับลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ KBank Private Banking ได้ที่  https://kbank.co/3NrNbw9
banner Sample

Related Posts