AOTGA ประกาศพร้อมให้ บริการภาคพื้น ท่าอากาศยาน ตามมาตรฐาน ISAGO

บริการภาคพื้น

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) พร้อมในการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO มุ่งเน้นให้บริการผ่านบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 5 ล่าสุด จัดงาน AOTGA Friends and Family Thank You Party 2023 ขอบคุณผู้บริหารและตัวแทนจากสายการบินประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกลุ่มบริษัทลูกค้าอากาศยานส่วนบุคคล ที่มอบความไว้วางใจให้แก่ AOTGA ในการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน คลังสินค้า และบริการทำความสะอาด

นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดเผยว่า ปัจจุบัน AOTGA ให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยได้รับความไว้วางใจจากกว่า 124 สายการบินชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังมีการให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และในปี 2567 AOTGA จะขยายการให้บริการทำความสะอาดครบวงจรไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งผลให้ AOTGA ก้าวสู่ปีที่ 5 ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากพนักงาน 40 คน จนถึงขณะนี้ มีพนักงานรวมกว่า 4,700 คน

บริการภาคพื้น

“จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ AOTGA เร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด โดยปรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อสะท้อนโอกาสและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินชั้นนำทั่วโลก ที่ให้ความไว้วางใจ AOTGA ในการดูแลการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน, คลังสินค้า และบริการทำความสะอาดครบวงจร ทั้งนี้ AOTGA ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO ในปีนี้แล้วด้วย”

AOTGA รู้สึกภาคภูมิใจและขอขอบคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมศุลกากร ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ตัวแทนผู้บริหารสายการบิน และกลุ่มบริษัทลูกค้าอากาศยานส่วนบุคคล ที่ได้ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้ AOTGA เป็นอย่างดี โดยเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้ AOTGA มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและให้บริการทุกสายการบินตามระดับมาตรฐานสากล

banner Sample

Related Posts