ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร AGRITECH AND INNOVATION

BAAC

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AGRITECH AND INNOVATION (MOVING FORWARD : FROM LOCAL TO GLOBAL) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยได้ทรงมอบโล่พระราชทานดีเด่นด้านการเกษตร ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 และเข็มที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน

โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับทิศทางการเกษตรในอนาคต” “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอาหาร” “การประกวดสุดยอดกาแฟไทย การสร้างมูลค่ายกระดับกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล” และการเสวนาในห้องประชุมย่อย 6 Mega Trends ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

banner Sample

Related Posts