BETAGRO Ventures ร่วมลงทุน Infinite Roots รอบ Series B

Infinite Roots

“BETAGRO Ventures” หน่วยงานด้านการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมของ “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” ผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรของไทย ประกาศความสำเร็จในการร่วมลงทุนส่งเสริมการพัฒนาโปรตีนทางเลือกด้วยนวัตกรรม “Mycelium-based” กับ “Infinite Roots” บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารชั้นนำของยุโรป รอบ Series B โดยการร่วมลงทุนครั้งนี้ถือเป็นระดมทุนในธุรกิจพัฒนา Mycelium-based ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ภายใต้วงเงิน 58 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Dr. Hans Riegel Holding (บริษัทแม่ Haribo), European Innovation Council (EIC) Fund, REWE Group (ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของเยอรมนี) พร้อมนักลงทุนเดิมที่ร่วมลงทุนในโปรเจคนี้

นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BETAGRO Ventures มุ่งเน้นสร้างธุรกิจร่วมลงทุน และการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพสูง, สร้างแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืน และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารของเบทาโกรให้แข็งแกร่ง

“การร่วมลงทุนกับ Infinite Rootsเป็นการลงทุนครั้งแรกของ BETAGRO Ventures ด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ Infinite Rootsในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ” นายชยธรกล่าว “เราตั้งเป้าที่จะนำเทคโนโลยีการหมักไมซีเลียม และโปรตีนทางเลือกจากเห็ดของ Infinite Rootsมาสู่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต การลงทุนครั้งนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของ BETAGRO Ventures ในการเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพ สะท้อนถึงศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับธุรกิจหลักของเบทาโกร และสร้างตลาดใหม่สำหรับเบทาโกร”

Infinite Roots เป็นผู้นำในการพัฒนาโปรตีนทางเลือกด้วยนวัตกรรม Mycelium-based เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหารของโลก โดยมีแผนที่จะขยายตลาดโปรตีนทางเลือก ด้วยรูปแบบอาหารฉลากสะอาด (Clean Label) ซึ่งเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนต่อระบบอาหารและผู้บริโภค

banner Sample

Related Posts