อินฟอร์มาฯ จับมือ TESTA เตรียมจัดงาน “Energy Storage Asia 2024”

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค ประกาศความร่วมมือกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ในการจัดงาน “International Energy Storage Forum” เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทรนด์ล่าสุดด้านระบบกักเก็บพลังงาน ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 มุ่งส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

เทรนด์พลังงานหมุนเวียนและบทบาทสำคัญของระบบกักเก็บพลังงาน

ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พลังงานหมุนเวียนจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของพลังงานหมุนเวียนคือความผันผวนไม่สม่ำเสมอ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับความผันผวนนี้ โดยนำพลังงานที่ผลิตได้มาเก็บไว้ใช้งานในยามที่จำเป็น

International Energy Storage Forum เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และ TESTA ร่วมกันจัดงาน “International Energy Storage Forum” เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทรนด์ล่าสุดด้านระบบกักเก็บพลังงาน ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกจะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า “เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ TESTA มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ระหว่างนักวิจัย ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยสู่การปรับใช้อย่างครอบคลุม

งาน International Energy Storage Forum จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการนำไปปรับใช้ของบุคลากรภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Energy Storage Asia 2024 ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานล่าสุด

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “อินฟอร์มาฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนตลาดพลังงานในประเทศไทยผ่านงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค

Energy Storage Asia 2024 จะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

ไฮไลต์งาน Energy Storage Asia 2024 และ International Energy Storage Forum

งาน Energy Storage Asia 2024:

 • งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่
 • เป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024
 • รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก
 • เวทีสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน
 • โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน

International Energy Storage Forum:

 • เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทรนด์ล่าสุดด้านระบบกักเก็บพลังงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกจะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ
 • หัวข้อหลัก:
  • บทบาทของระบบกักเก็บพลังงานในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด
  • เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคต
  • กรณีศึกษาการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคส่วนต่างๆ
  • นโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงาน
  • โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน
banner Sample

Related Posts