ซีพีแรม ขานรับนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชู CPRAM Green Life #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เป็นปีที่ 11

ซีพีแรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทุกแห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่, สาขาลาดกระบัง, สาขาบ่อเงิน, สาขาชลบุรี, สาขาขอนแก่น, สาขาลำพูน และสาขาสุราษฎร์ธานี ขานรับนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูแนวคิด “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ร่วมปลูกต้นไม้ และแจกต้นกล้าไม้กว่า 11 ปี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหารขององค์กร หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย สร้างสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ซีพีแรม ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 40,000 ต้น รวมถึงแจกต้นกล้าไม้กว่า 79,000 ต้น เพื่อยกระดับการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พร้อมตอบสนองนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 อันเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดวิกฤตโลกร้อน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2573

 

banner Sample

Related Posts