รมว.ดีอี ร่วมประชุมงานเทคฯ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รมว.ดีอี

รมว.ดีอี เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะในประเทศไทย ชูแผนงาน “The Growth Engine of Thailand” มุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมประสิทธิภาพระบบอีทรอนิกส์ และพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โครงการสำคัญๆ ประกอบไปด้วย Cloud First Policy, การพัฒนา AI สำหรับ Digital ID, การพัฒนาทักษะดิจิทัล, การแก้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ และความร่วมมือกับภาคเอกชน พร้อมยินดีที่ หัวเว่ย ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Digital and Intelligent APAC Congress 2024 มั่นใจว่าการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ 15 ประเทศ จะนำไปสู่แนวทางพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบอัจฉริยะชั้นนำ ส่งผลดีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมการประชุมงานเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Digital and Intelligent APAC Congress 2024 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ พันธมิตร และนักวิเคราะห์มากกว่า 1,500 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ รมว.ดีอีเอส ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะชั้นนำในส่วนของประเทศไทย ว่า

 • ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นคือการเร่งการพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภายใต้แผนงาน “The Growth Engine of Thailand” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 • แผนงานนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลโดยรวมของประเทศ

โครงการสำคัญภายใต้แผนงานริเริ่มนี้ ได้แก่

 • โครงการ Cloud First Policy
 • การพัฒนา AI สำหรับ Digital ID
 • การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
 • การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์
 • ความร่วมมือกับภาคเอกชน

นอกจากนี้ รมว.ดีอีเอส ยังได้พูดถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ ดังนี้

 • นโยบาย Cloud First Policy เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
 • เทคโนโลยี AI จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต
 • ประเทศไทยจะใช้ Digital ID เพื่อความสะดวกในภาคบริการทั้งภาครัฐและประชาชน
 • รัฐบาลกำลังร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์
 • คณะกรรมการดีอีชุดใหญ่กำลังพิจารณาเรื่องการกำกับดูแล AI
 • คาดว่าจะมีการจัดตั้งบอร์ดเอไอแห่งชาติแล้วเสร็จภายในปีนี้
 • รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อให้มีราคากลางสำหรับบริการคลาวด์
 • รัฐบาลกำลังศึกษาเรื่องกฎหมาย AI ของสหภาพยุโรป
 • รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อสร้างอาสาสมัครดิจิทัล
 • การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นปัญหาที่กระทรวงดีอีเอสต้องเร่งทำงานหนัก
 • รัฐบาลกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน

ทั้งนี้งาน Digital and Intelligent APAC Congress 2024 เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ การประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบอัจฉริยะชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

banner Sample

Related Posts