เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญครบรอบ 73 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ

MTL

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญครบรอบ 73 ปีการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ได้นิมนต์พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์รวม 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัทฯ โดยมี นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี งานจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ในปี 2567 เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่คอยส่งมอบความสุขและรอยยิ้มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ (No. 1 Most Trusted Partner in Life & Health Planning) ด้วยกลยุทธ์ “Happiness, Your Way เพราะความสุขคือทุกอย่าง…ความสุขสไตล์คุณคือที่สุดของทุกสิ่ง” ควบคู่ไปกับความตั้งใจในการสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม (Democratizing Insurance)

ด้วยการเดินหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ รวมไปถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงได้จริง และใส่ใจทุกความหลากหลาย เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้ มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economy) หรือ ESG

banner Sample

Related Posts