โตชิบา ไทย ยืนยัน ปรับลดพนักงานที่ญี่ปุ่่น ไม่กระทบธุรกิจในไทย

โตชิบา

ตามที่ได้มีรายงานข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 จากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เกี่ยวกับข่าว “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด เตรียมปรับโครงสร้าง โดยมีแผนปรับลดจำนวนพนักงาน 5,000 คน หรือประมาณ 7% ของพนักงานในญี่ปุ่น” นี่เป็นอีกครั้งที่บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด แต่อย่างใด

ในปี 2567 นี้ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ “โตชิบา” ดำเนินธุรกิจมาครบ 55 ปี ในประเทศไทย  ยังคงยืนหยัดที่จะจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์โตชิบาตามปกติ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า

บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและขยายไลน์สินค้าเพิ่มเติม รวมถึงจัดทำกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายเติบโตมาตลอด  นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนางานบริการ ขยายศูนย์บริการ และทำกิจกรรมตอบแทนสังคม เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตคนไทยเสมอมา

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่า การดำเนินงานของธุรกิจ จะประสบความสำเร็จอันดียิ่งมิได้ หากขาดซึ่งการให้ความสนับสนุนจากท่านสื่อมวลชนทุกท่าน บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไป

banner Sample

Related Posts