About us

Thereporter.asia  Story

Thereporter.asia เกิดจากการรวมตัวกันของนักข่าวสาย เทคโนโลยี สารสนเทศ ในยุคที่สื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มการนำเสนอเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น และด้วยทิศทางของผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงตามยุคดิจิทัลประเทศไทย 4.0 พร้อมๆกับกระแสของโซเชียลมีเดียที่ร้อนแรง

ทำให้สื่อกระแสหลัก (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ) ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่การเปลี่ยนผ่านของสื่อเองยังมีข้อจำกัดด้านบุคคลากรและนโยบายการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ทำให้เกิดความล่าช้าของการปรับตัวเป็นอย่างมาก

Thereporter.asia จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจด้านข่าวสารของสังคม และสรรค์สร้างข่าวสารด้านเทคโนโลยีในหลากหลายมิติของทุกภาคส่วน ด้วยมาตรฐานการรายงานข่าวที่ไม่ต่างจากสำนักข่าวใหญ่ แต่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์และหลากหลายแพลตฟอร์ม

ในยุคที่ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญของการเชื่อมต่อผู้คนกับข่าวสารอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมงานด้านข่าวเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงข่าว ผ่านรูปแบบตัวหนังสือและภาพเคลื่อนไหวที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

และเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากสำนักข่าวแบบตั้งเดิมที่มุ่งเน้นที่การขายโฆษณาเป็นหลัก Thereporter.asia จึงตั้งเป้าให้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการเป็น Content Partner ให้กับตราสินค้าและองค์กรที่ต้องการสร้างคุณค่าของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในบทบาทขององค์กรอย่างใกล้ชิด

ด้วยการนำความรู้ความสามารถของการสร้างเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอมาสร้างรูปแบบคอนเทนต์ที่มีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้สังคมได้รับทราบผ่านรูปแบบโครงการที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละองค์กรหรือแบรนด์สินค้านั้นๆได้ตามต้องการ

อีกทั้งยังมุ่งหวังให้กลายเป็นแพลตฟอร์มข่าวที่สามารถขยายเนื้อหาครอบคลุมข่าวความเคลื่อนไหวแวดวงเทคโนโลยีทั่ว AEC หรือ Asean Economics Community ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 10 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน

โดยตั้งเป้าจะเป็นตั้งสำนักข่าวในแต่ละประเทศเพื่อรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นภาษาถิ่นนั้นๆ และเผยแพร่ผ่านสำนักข่าว Thereporter.asia บนเซิร์ฟเวอร์ของประเทศนั้นๆอย่างเข้าถึง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้สังคม AEC เป็นหนึ่งเดียว

ทำไมต้องเป็น Thereporter.asia ที่รายงาน เทคโนโลยี

ด้วยความหลากหลายของความเป็นข่าวเทคโนโลยี ทำให้เกิดผู้ชมที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่กระนั้นกลุ่มผู้ชมและผู้อ่านของ Thereporter.asia ก็ยังเป็นกลุ่มคนวัยเรียนและทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี โดยกลุ่มหลักเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30 – 45 ปีที่มีความชื่นชอบเทคโนโลยีและมีความสนใจความเปลี่ยนของเทคโนโลยี

ทั้งเพื่อประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับการดำรงชีวิตของตนเอง ด้วยยอดการเข้าอ่านผ่านเว็บไซต์เฉลี่ยกว่า 1.6 หมื่นวิวต่อวัน(31ก.ค.2560)

ขณะที่ความหลากหลายของเนื้อหา ครอบคลุมข่าวสารเทคโนโลยีทุกรูปแบบและทุกชนชั้น ไล่เรียงตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีในฝั่งของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั้งสมาร์ทโฟน ลำโพง หูฟัง คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ระบบเครื่องเสียง ระบบนำทาง อุปกรณ์สวมใส่ โปรแกรมและอื่นๆอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของผู้บริโภค

และฝั่งการผลิตที่จะเป็นส่วนของการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของการเกษตร การบิน การธนาคาร การศึกษา การสื่อสาร การผลิต การขนส่ง การพิมพ์ การสาธารณสุข และฯลฯ รวมไปถึงระบบซอฟท์แวร์และโซลูชั่นสำหรับองค์กร และอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข่าวเทคโนโลยีด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ทั้งเป็นเพียงต้นแบบและเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ตลอดจนโครงการที่สื่อถึงการสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ในแง่มุมใดมุมหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เกิดเป็นองค์ความรู้จากการข่าวนั้นๆได้อย่างไร้ข้อจำกัด

โดยสามารถเลือกชมได้ทั้งรูปแบบตัวหนังสือและวิดีโอ ผ่านแพลตฟอร์ม Thereporter.asia ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์อย่างสะดวกและเป็นมิตร ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สมาร์ททีวี ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ชมและผู้อ่านทั่วประเทศ

ด้วยทีมงานนักข่าวมืออาชีพที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ข่าวภาคสนามมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการรายข่าวแบบมืออาชีพได้เป็นอย่างดี และด้วยรูปแบบ Content Partner ที่จะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสปอนเซอร์และทีมข่าว Thereporter.asia จะทำให้เกิดเนื้อหาคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์นั้นๆที่พร้อมจะเผยแพร่สู่สาธารณะชนและบันทึกเป็นหนึ่งในเรื่องราวขององค์กรบนโลกออนไลน์ต่อไป

Thereporter.asia หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการข่าวเทคโนโลยีที่ถุกต้องและได้รับการตรวจสอบแบบมีคุณภาพบนโลกออนไลน์ให้กับองค์กรและบริษัทที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการที่ตนเองเองมีออกสู่สาธารณะ ด้วยเพราะโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียงเรื่องของสถิติเพียงอย่างเดียว

เราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างเนื้อหาคุณภาพให้เผยแพร่และโลดแล่นอยู่บนโลกออนไลน์แบบยั่งยืน เพื่อให้คนทุกรุ่นทุกวัย สามารถสืบค้นข่าวสารขององค์กรได้อย่างไม่มีขีดจำกัดของอุปกรณ์อีกต่อไป

กองบรรณาธิการ

TheReporter.asia

ติดต่อส่งข่าวเทคโนโลยีถึงพวกเราได้ที่ [email protected]