อีโมชั่น เจอร์นัล คว้ารางวัลใหญ่ รายการ TechCrunch Hackathon 2016

ทีมอีโมชั่น เจอร์นัล (Emotion Journal) คว้าเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 4,000 ปอนด์ ในรายการ TechCrunch Hackathon  2016 ด้วยการแข่งขันสร้างสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ภายใน 24ชั่วโมง จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 63 ทีม โดยทีมนำเสนอการรายงานข่าวด้วยระบบ IBM Watson เพื่อช่วยแปลงการเขียนข่าวจากเสียงให้กลายเป็นตัวอักษรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบดังกล่าวไม่ได้ช่วยแปลภาษาแต่อย่างใด หากแต่ช่วยให้ผู้คนที่สามารถรายงานข่าวได้ด้วยเสียงแต่ไม่ชำนาญการเขียนข่าว ให้ออกมาเป็นข้อความเท่านั้น

Related Posts