ไป่ตู้ แอคเซส ก้าวขึ้นที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้ประกอบการไทยไปจีน

ไป่ตู้ แอกแซส ประเทศไทย โดยนายพอล เฉิน ผู้จัดการทั่วไป จัดงานBaidu Access Seminar ครั้งที่1เพื่อเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรม ความสนใจ พร้อมวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแด่ลูกค้าผู้ประกอบการชาวไทยที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับคุณภาพ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: BaiduAccess

banner Sample

Related Posts