ปรบมือให้ซอฟต์แวร์ไทย คว้า 8 รางวัล APICTA ที่ไต้หวัน

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดงานประกาศความสำเร็จจากการ ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ “Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards” ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

 

โดยทีมจากประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 7 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด จากผลงาน ระบบ LIMS (Location Information Management System) ในหมวด Financial Industry Application สมาคม ATCI เดินหน้าผลักดันต่อ แนะแนวทางพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ไทยต่อเนื่อง

สำหรับการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2559 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์พิจารณาตัดสิน ได้แก่ Uniqueness, Market Potential, Functionality/Features, Quality/Application of Technology และ Application

 

โดยทีมไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้ คือ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด จากหมวด Financial Industry Application เป็นบริษัทที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ APICTA Awards เป็นครั้งที่ 3 จาก Application ที่แตกต่างกัน

รางวัลรองชนะเลิศ 7 รางวัล ได้แก่
หมวด Tertiary School Project มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อผลงาน: โปรเทียร์
หมวด School Projects โรงเรียนชลกัลยานุกูล ชื่อผลงาน: Perfect KINOKO
หมวด School Projects โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน: สิ่งเร้าในโลกเสมือน
หมวด School Projects โรงเรียนสตรีอ่างทอง ชื่อผลงาน: Angle Words
หมวด Tourism and Hospitality Applications บริษัท แอทเทนดี จำกัด ชื่อผลงาน: Happenn
หมวด E-Inclusion and E-Community Applications ทีม Visionear ชื่อผลงาน: Visionear
หมวด Health and Wellbeing Application บริษัท เมคเกอร์ ภูเก็ต จำกัด ชื่อผลงาน: Smart Patient Room & Patient Monitoring

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กล่าวว่า จากการเฟ้นหาทีมซอฟต์แวร์ที่สุดยอดจากประเทศไทย ซึ่งเราจัดประกวดจนได้ทีมตัวแทนจากผู้ชนะในเวทีโครงการ THAILAND ICT AWARDS (TICTA) ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมผลักดันและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง

จนได้ผลงานที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards มีผลให้สามารถนำความคิดและผลงานไปเผยแพร่แก่กลุ่มผู้ใช้ให้เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศ อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น

เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อยอดเป็นการพัฒนาเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในระดับนานาชาติ สำหรับการจัดงานในวันนี้ สมาคมฯ ต้องการให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขัน APICTA Awards ร่วมกัน และพร้อมที่จะผลักดันไอทีไทยสู่เวทีโลก

นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เจ้าของผลงานระบบ LIMS ช่วยบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards กล่าวว่า “ผลงานที่ทีมนำเสนอในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. E-Policy for Client (On Wallet) เป็นกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์แทนการถือกรมธรรม์กระดาษแบบเดิม ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งอุบัติเหตุผ่านกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ใน Wallet ของสมาร์ทโฟนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยสามารถแจ้งข้อมูลของตัวเองและคู่กรณี ถ่ายภาพความเสียหายรวมถึงส่งพิกัดของจุดเกิดเหตุเข้าบริษัทประกันได้ทันที

หลังจากนั้น ด้าน Surveyor จะได้รับแจ้งพิกัดของจุดเกิดเหตุ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นจาก Call Center ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วและช่วยลดเวลาในการเก็บข้อมูลของ Surveyor ในที่เกิดเหตุลงได้เป็นอย่างมาก 2. LIMS for Call Center Dispatcher ระบบ LIMS ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการงานส่วนของ Call Center บริษัทประกันภัยรถยนต์

หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งเหตุเพื่อเคลมประกันภัยรถยนต์ผ่าน E-Policy ใน Wallet แล้ว โดยระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานภายในทีม Call Center ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น”

ไฮไลต์เด่นงานประกาศความสำเร็จจาก APICTA

ภายในงานประกาศความสำเร็จ ได้รับเกียรติจาก นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา และมีการบรรยาย หัวข้อ “โอกาสอุตสาหกรรมไอทีไทยบนเวทีโลก” จาก นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานบริหาร ผู้ก่อตั้ง ซีที เอเชีย โรบอติกส์

เสวนา “ศักยภาพของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในการประกวด Asia Pacific ICT Alliance Awards” โดย นายกสมาคม ATCI และกรรมการตัดสินรางวัล พร้อมเปิดใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ได้รางวัล ได้แก่ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ Ecartstudio Co., Ltd. นางสาวภาวลิน มาสะกี Attendee Co., Ltd. นายนันทิพัฒน์ นาคทอง Visionear นางสาวภาวินี มหิมา Maker Phuket Co., Ltd. และ นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ YMMY Co., Ltd.

ทั้งนี้ “APICTA Awards 2016” เป็นเวทีการประกวดซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่กรุงไทเป ไต้หวัน นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 16 โดยในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวดประมาณ 236 ผลงาน จาก 16 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ทีมไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม เป็นทีมที่ได้รับการสนับสนุนและทีมที่สนใจสมัครร่วมแข่งขันเองด้วย

banner Sample

Related Posts