เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” ให้แก่ 2 โรงเรียนในเขตชุมชน

Metrosystems-รร-คลองมะขามเทศ-2560

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Metrosystems สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” โดยไปจัดซุ้มเพื่อมอบขนมและของขวัญต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก ให้แก่ 2 โรงเรียนในเขตชุมชน ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ และ โรงเรียนคลองมะขามเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

banner Sample

Related Posts