ก.ล.ต. ประกาศผล 10 ทีมเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดนวัตกรรมฟินเทค FinTech Challenge

ก.ล.ต. ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตร* ประกาศผล 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการ FinTech Challenge ซึ่งแต่ละทีมต่างแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ แผนธุรกิจที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย และความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้สำเร็จ

โครงการ FinTech Challenge เป็นโครงการพัฒนาความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนำเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) เข้ามาพัฒนาหรือปรับใช้กับการประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีม โดยได้คัดเลือกจากทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม bootcamp ทั้งหมด 22 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ทีมละ 20,000 บาท

FinTech Challenge

FinTech Challenge  แนวคิดนวัตกรรมของ 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย

1. ทีม aBorrow – บริการข้อมูลเงินกู้

2. ทีม C3Finance – infrastructure สำหรับธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

3. ทีม CoinEx – บริการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็น digital currency

4. ทีม FundRadar – แอพพลิเคชั่นข้อมูลและการซื้อขายกองทุน

5. ทีม PeerPower – ระบบตลาดสินเชื่อออนไลน์

6. ทีม PetInsure – ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง

7. ทีม PrivateChain – ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

8. ทีม SmartContractThailand – บริการรับจ้างจัดทำสัญญาต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

9. ทีมจับจ่าย – ระบบการชำระเงินสำหรับซื้อของในโรงเรียน

10. ทีมสานฝัน – ตัวกลางระดมทุน/ให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการได้ดีขึ้น

สำหรับขั้นตอนต่อไป ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยมีที่ปรึกษาและทีมงานคอยให้คำปรึกษาในการทำโครงการของแต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 10 ทีม จะมีจัดแสดงนิทรรศการต่อผู้สนใจทั่วไปและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสินในวัน demo day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมยอดเยี่ยมในวันดังกล่าวด้วย

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม ต่างมีศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีฟินเทคเข้ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และการประกันภัย แนวคิดนวัตกรรมของทั้ง 10 ทีม จะทำให้เกิดบริการต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยคิดค้นสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและเฉียบคมขึ้น

และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดต้นทุนทั้งระบบ เช่น ศูนย์ข้อมูลตัวตนลูกค้า (eKYC) ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และการใช้ blockchain ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเป็นกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการของทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม ในวัน demo day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ได้”

*หมายเหตุ: หน่วยงานพันธมิตร 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ C Asean และสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

Related Posts