ซินเน็คฯ นำทีมกลุ่มผู้ประกอบการไอที บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัย ภาคใต้ ผ่านสภาอุตฯ

ช่วยเหลืออุทกภัย

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  พร้อมกลุ่มผู้ ประกอบการไอที (AMIC) มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยได้รับ เกียรติจากนายเจน นำชัยศิริ (กลาง) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารระดับ สูง เป็นผู้รับมอบ และถ่ายภาพร่วม กันเป็นที่ ระลึก ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อเร็วๆ นี้

Related Posts