เมโทรคอนเนค (MCC) จับมือ HPE จัดงาน MCC-HPE Solution Center Open House

MCC-HPE Solution Center Open House

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ร่วมกับ Hewlett Packard Enterprise (HPE) จัดงาน MCC-HPE Solution Center Open House

เพื่อแนะนำศูนย์สาธิตเทคโนโลยีล่าสุดให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงานมีการสาธิตการทำงานของ HPE Product

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานให้ธุรกิจของลูกค้ามีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ตลอดจนการแนะนำโซลูชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ HPE Hyper Converged, HPE 3PAR, SAP HANA และ Tibero Database โดยลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

MCC-HPE Solution Center Open House
นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (กลาง) กรรมการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) และ นางสาวชนิกานต์ โปรณานันท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Enterprise – Hewlett Packard Enterprise (HPE)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ HPE กรุณาติดต่อ คุณอภิสิทธิ์ พิพัฒนชัยพงศ์ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด โทร.02-727-4404 อีเมล์ : [email protected]

Related Posts