AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองมาราวี

AIS

AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองมาราวี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอส ที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

โทรฟรีที่หมายเลข +639178063977, +639178058863 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 (เวลาฟิลิปปินส์)

banner Sample

Related Posts