ถอดรหัส พรบ.คอม ใหม่ที่เน็ตติเซ่นต้องรู้ ก่อนจะทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

พรบ.คอม พ. ศ. 2560 ที่จะเริ่มใช้พรุ่งนี้อย่างจริงจัง มีข้อควรรู้ที่ชาวโซเชียลทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการใช้งาน Social ก่อนจะกระทำการผิดกฎหมาย

แน่นอน พรบ.คอม พ. ศ. 2560 ก่อนหน้านี้มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นมากมาย แต่ท้ายที่สุด ก็เริ่มประกาศใช้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ. ศ. 2560 ด้วยแนวคิด ที่จะป้องกันการก่อการร้าย จากการใช้ Digital เป็นเครื่องมือ ซึ่งก็ไม่ได้จำกัด การใช้งาน อย่างที่เป็นข้อกังวลมากมายเพียงใด หากแต่การใช้งาน หากเป็นภายใต้ การทำงานของสื่อ หรือนักข่าว ที่หลายๆคนอยากเป็นและเรียกร้องความเป็นสื่อ ในการดำเนินการเรียกร้อง หรือฟ้องผ่านโลกโซเชียลอย่างที่ผ่านมา

การใช้งาน Social Media กลายเป็นช่องทางให้คนไทยมากมายร้องเรียนป่าวประกาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนอื่นรู้ ตามที่ตนเองต้องการ แต่สิ่งที่แย่ก็คือ บุคคลเหล่านั้น ไม่รู้ว่าสิทธิของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น มีข้อจำกัด และเสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางเป็นอย่างมาก ในขณะที่ สื่อมวลชนทั่วไปหรือรู้ถึงจุดหมายข้อนี้ดี ถึงขั้นมีคำกล่าวที่ว่า การเขียนข่าวแต่ละชิ้น ขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้ว

และเมื่อพรบคอม พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ Social Media จึงกลายเป็นสื่อหนึ่งที่ประชาชนสามารถเผยแพร่สารออกสู่สาธารณะได้ การจำกัด ข้อควรรู้ หรือแม้กระทั่งวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตนเอง พ้นจากพฤติกรรมผิดกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่ง

ประเด็นแรกของพรบคอม คือการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพราะไม่ว่าสิ่งที่โพสต์ไปจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตาม การโพส เพื่อให้ผู้อื่นผู้ใดได้รับความเสียหาย ย่อมตกเป็นผู้ต้องหาโดยปริยาย

ประเด็นต่อมาคือการนำเข้า ข้อความอันหนึ่งอันใดโดยที่ ผู้รับไม่ได้เต็มใจหรือ ไม่มีช่องทางในการบอกรับหรือบอกปฏิเสธ อย่างเช่นอีเมล์แสปม ผู้ส่งข้อความนั้น ย่อมตกเป็นผู้ต้องหาได้เช่นกัน

ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจคือ การเพิ่มข้อกฎหมายในส่วนของ การสั่งปิดเว็บไซต์หรือสถานีข่าว ออนไลน์ แม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม ต่อเมื่อผิดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งแน่นอนว่ามีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยตรง

ผมพลายอะตอมในฐานะที่เป็น คนเขียนข่าวมานาน จึงอยากให้ข้อแนะนำ และวิธีการโพสต์ข้อความ เพื่อให้ไม่ตกเป็นผู้ต้องหา หลังพรบ.คอมใหม่ประกาศใช้ ดังนี้้

ข้อควรปฏิบัติ

1 ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร

2 การโพสต์ถึงเด็ก จะต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นการเชิดชู อย่างให้เกียรติ เช่น การประกาศผลรางวัล เป็นต้น

3 กฎหมายพรบคอมใหม่ระบุว่า การเขียนข่าวถึง ผู้เสียชีวิต จะต้องไม่ทำให้ เสื่อมเสียเกียรติ มิฉะนั้นแล้ว ญาติมีสิทธิ์มีสิทธิ์ฟ้องร้อง ได้ตามกฎหมาย การเขียนข่าวถึงญาติผู้เสียชีวิต จึงมิใช่ การกระทำเพื่อขายข่าวเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคำนึงถึง จิตใจ ของญาติผู้เสียชีวิต ให้มาก

4 การกดแชร์ข้อความ หากเป็นข้อความ ที่มีส่วนทำให้ผู้อื่นผู้ใดได้รับความเสียหาย จะต้องได้รับโทษตามข้อความนั้น ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเสียหายร่วมกัน

5 การกดไลค์ในข้อความหมิ่นสถาบัน อาจมีความผิดร่วม ควรหลีกเลี่ยง

6 สำหรับแอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น ควรหมั่นตรวจสอบ ทุกความคิดเห็น เพราะเมื่อเกิดมีข้อความหมิ่นสถาบันเกิดขึ้น จะได้แจ้งได้ทันที โดยเมื่อแจ้งทางการแล้ว ถึงนับว่าเป็นผู้พ้นผิด

7 จะต้องไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เพลง รูปภาพ และวีดีโอ

ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายข้อที่น่าสนใจ โดยสามารถหาอ่านเพื่อเตรียมตัวกับกฏหมายใหม่กันได้ และพลายอะตอมก็อยากขอแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆว่า ไม่ควรกดไลค์โดยไม่อ่านข้อความ ไม่ควรแชร์ต่อโดยที่ไม่อ่านเนื้อหา ไม่ควรตัดต่อผลงานใครเป็นของตน ก่อนโพสก่อนแชร์ทุกครั้ง คิดก่อนว่า ถ้าเนื้อหาที่โพสต์เป็นเรื่องของตัวเอง จะรู้สึกอย่างไร ถ้าคำตอบคือแย่ ก็ยุติการโพสต์นั้นทันที เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้ ขนานไปกับพรบ.คอมฉบับใหม่ พ. ศ. 2560 นี้ได้อย่างสบาย

Related Posts