“โธธ โซเชียล” ชูจุดแข็งด้านการจัดการข้อมูลบนโซเชียล มอบรางวัลแบรนด์โซเชียล TZA 2017

TZA 2017

โธธ โซเชียล สนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางความคิด ตอกย้ำความสำเร็จ จัดงาน Thailand Zocial Awards 2017 หรือ TZA 2017 งานประกาศผลรางวัลโซเชียลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อมอบรางวัลให้แก่แบรนด์และเอเจนซี่ ที่เลือกใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทรนด์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ชูจุดเด่นผู้ให้บริการด้านข้อมูลโซเชียลครบวงจร รองรับกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ

นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลโซเชียล ครบวงจร เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand Zocial Awards 2017 ว่า เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของโซเชียลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อทุกภาคธุรกิจ ดังนั้น “โธธ โซเชียล” จึงได้จัดงาน Thailand Zocial Awards 2017 ขึ้น เพื่อสร้างบรรทัดฐาน เชิดชูแบรนด์ และเอเจนซี่ที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกภาคธุรกิจ

“เราใช้ Zocial Metric เข้ามาสร้างบรรทัดฐานความสามารถของแบรนด์บนโซเชียลในแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งในปีที่แล้วประกอบด้วย Interaction, Share, Fan Based, Growth จาก 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Youtube, และ Twitter ซึ่งในปีนีจะมีตัวชี้วัดที่ 5 ที่เรียกว่า Sentiment ที่ใช้ AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการข้อมูลที่กำกวม และไม่เป็นรูปแบบ ในปริมาณมหาศาล (mass scale) ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แยกตามกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย และนี่เป็นครั้งแรกในไทยที่เราสามารถจำแนกคำประชดได้ ซึ่่งนี่คือส่วนหนึ่งของ Sentiment เข้ามาเป็นตัวชี้วัดที่ 5 ในเกณฑ์การตัดสินรางวัลในปีนี้

นอกจากนั้นเรายังเปิดเวทีให้แบรนด์และเอเจนซี่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในรางวัล “The Best Social Media Campaign 2017” เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางความคิด กระตุ้นให้เกิดการสร้างบรรทัดฐานในวงการโซเชียล ประกอบกับวางแผนกลยุทธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ รวมถึงการเลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) อย่างชาญฉลาด และสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการโซเชียล จะใช้เกณฑ์การตัดสินอยู่บนพื้นฐานดังนี้ 1.Work: ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 2.Wow: มีความคิดสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาผสมผสานกับผลงานได้อย่างลงตัว 3.Impact: ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมีอิทธิพลหรือสร้างผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง หรือสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการโซเชียล”

Thailand Zocial Awards 2017 จะมีการประกาศรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัล The Best Brand Performance 2017 (รางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม) จำนวน 6 รางวัล แบ่งตามประเภทของแพลตฟอร์มดังนี้

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนยูทูป (YouTube) ได้แก่ เอไอเอส

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนเฟซบุ๊ค (Facebook) ได้แก่ โคคา-โคล่า

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนทวิตเตอร์ (Twitter) ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนไลน์ (Line) ได้แก่ วอลล์

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนอินสตาแกรม (Instagram) ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟ่ต์

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบนพันทิป (Pantip) ได้แก่ ดีแทค

2.รางวัล The Best Brand Performance 2017 (รางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม) จำนวน 12 รางวัล แบ่งตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking) ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต (Insurance) ได้แก่ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ได้แก่ แสนสิริ

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail Store) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (Department Store) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจยานยนต์ (Automobile) ได้แก่ ฟอร์ด

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล (Personal care) ได้แก่ แชมพูเคลียร์

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง (Cosmetics) ได้แก่ เอสเคทู (SK-II)

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจสายการบิน (Airline) ได้แก่ แอร์เอเชีย

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร (Retails food)ได้แก่ เคเอฟซี

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจสินค้าปลีกประเภทอาหาร (FMCG Food) ได้แก่ คนอร์

– แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจไอทีและดิจิทัล (IT&Digital) ได้แก่ มือถือซัมซุง

3.รางวัล The Best Social Media Campaign 2017 (รางวัลผลงานบนโซเชียลมีเดีย) จำนวน 4 รางวัล (ส่งผลงานเข้าประกวด) ได้แก่

– ผลงาน “The Break-up” ของแบรนด์นอติลุส จากทีมงาน Grey NJ United

– ผลงาน “Pad-Thai” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากทีมงาน Leo Burnett Group Thailand

– ผลงาน “Thank you for sharing” ของแบรนด์ดีแทค จากทีมงาน Leo Burnett Group Thailand

– ผลงาน “ไม่น่ารักเลย” ของทีมงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา

4.รางวัล Contribution Awards (รางวัลบุคคลทรงคุณค่าแห่งวงการโซเชียล) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร กระปุกดอทคอม

TZA 2017
นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

นายกล้า กล่าวต่อว่า “ความพิเศษของการจัดงานครั้งนี้ เราได้รับรับเกียรติจากคนดังหลากหลายวงการอาทิ คุณอริยะ พนมยงค์ จากไลน์ประเทศไทย, คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ จากกูเกิลประเทศไทย, คุณดวงพร พรหมอ่อน จาก AdParlor (ทวิตเตอร์พาร์ทเนอร์ของประเทศไทย), คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ จากพันทิป และแขกรับเชิญพิเศษ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล จาก PPTV และ คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ แห่งบาร์บีคิวพลาซ่า ฯลฯ จะรวมตัวกันมาเผยความลับซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นครั้งแรก! ที่นี่ ให้ทุกท่านได้นำไปเป็นไอเดียและปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจครับ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แห่ง “โธธ โซเชียล” กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต ปริมาณผู้ใช้โซเชียลเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 2.5 พันล้านข้อความตลอดปีที่ผ่านมา เป็นตัวเลขที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น ..ถ้าคุณเข้าใจข้อมูลโซเชียล คุณก็เข้าใจคนทั้งโลก” คุณกล้า กล่าวทิ้งท้าย

banner Sample

Related Posts