AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน

AIS

4 มิถุนายน 2560 : AIS ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงลอนดอน พร้อมให้ลูกค้า AIS ที่โรมมิ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ได้ฟรีที่หมายเลข +447918651720, +447436831519 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 (เวลาสหราชอาณาจักร)

Related Posts