รมว.ดิจิทัลฯ หารือทูตคิวบาสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

ทูตคิวบา

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (H.E. Mr. Hector Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ คิวบา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมร่วมหารือความร่วมมือของสองประเทศ

โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความชื่นชมการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท รวมทั้งชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยซึ่งกำหนดให้มีสวัสดิการด้านการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 12 ปี แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนในประเทศเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ในโอกาสที่จะครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ไทย- คิวบา ในปี 2561 ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างสองประเทศ รวมถึงสาขาอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญในด้าน Biotechnology ของคิวบาที่จะช่วยส่งเสริมโครงการเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis) ของไทย

โดยทั้ง ไทยและคิวบาจะได้ร่วมกันพิจารณาสาขาความร่วมมือที่จะดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Related Posts