Telenor เผยผลการวิจัย เยาวชนมิลเลนเนียลไทย ชู virtual reality เป็นประตูสู่สันติภาพ

Telenor

เทเลนอร์ กรุ๊ป เปิดเผยผลการสำรวจออนไลน์ เพื่อประเมินทัศนคติของคนเอเซียรุ่นมิลเลนเนียลในเรื่องเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงเพื่อสำรวจสิ่งจำเป็นต่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสันติภาพ การสำรวจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับสมัครเข้าร่วม Telenor Youth Forum 2017

โดยได้ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 2,500 คน ในช่วงอายุ 15 ถึง 30 ปี จาก 6 ประเทศในแถบเอเชีย คือ บังคลาเทศ อินเดีย พม่า มาเลเซีย ปากีสถาน และประเทศไทย เด็กและเยาวชนไทยสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนมากที่สุด (71%ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนประเด็นอื่นๆที่ทำให้เด็กไทยรุ่นมิลเลนเนียล คิดผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ (14%) และประเด็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต (14%)

โดยการแก้ปัญหาประเด็นเหล่านี้ ต้องทำภารกิจเป็นเวลาหลายปี ผู้เข้าร่วม เทเลนอร์ Youth Forum ที่มีข้อเสนอให้ใช้เทคโนโลยีในการผลักดันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการวิจัยและสร้างต้นแบบ โดยการนำเสนอนี้ถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯในเดือนที่ผ่านมา

คนเอเชียรุ่นมิลเลนเนียลก็รู้สึกอย่างยิ่งเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีและผลกระทบของมันเมื่อนำไปเกี่ยวข้องกับการหาสาเหตุของปัญหาทางสังคม เกือบครึ่งหนึ่งของคนรุ่นมิลเลนเนียลชาวเอเชียจากการสำรวจ (48%) เชื่อว่าการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการเข้าถึงทางการศึกษาจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รองลงมาคือเรื่องการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (28%)

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำหรับสันติภาพโลกต่อคำถามที่ว่า เทคโนโลยีใดมีศักยภาพสูงที่สุดที่จะสร้างสันติภาพได้ ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย 57% เทคะแนนให้กับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ตามมาด้วย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่ 29% และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 14%

และเมื่อดูจากทั้ง 6 ประเทศนั้น ปัญญาประดิษฐ์(AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) เป็นเทคโนโลยี 3 อันดับที่คนในยุคอินเทอร์เน็ตเห็นว่ามีศักยภาพสูงที่สุดสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต

ยุคของที่สุดแห่งนวัตกรรมและความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการ

เทรนด์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในประเทศที่ทำแบบสำรวจคือ พวกเขาเป็นรุ่นที่มีนวัตกรรมและความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเห็นได้จากผลการโหวตแสดงความเห็นด้วยถึง 43% ของคนหนุ่มสาวในประเทศไทย และ 37% ของคนหนุ่มสาวในเอเชีย

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปั้นผู้นำด้านสันติภาพแห่งอนาคต

คนวัยหนุ่มสาวจากทุกประเทศที่ทำแบบสำรวจออนไลน์ ล้วนให้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสนับสนุนให้ก้าวไปเป็นผู้นำด้านสันติภาพในอนาคต ซึ่งผลการสำรวจมีความเห็นพ้องต้องกันในทุกประเทศ โดย 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าผู้นำในปัจจุบันควรลงทุนในการพัฒนาด้านระบบการศึกษาโดยรวมให้ทุกคนได้มีโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

39% ของคนยุคมิลเลนเนียลในเอเชียกล่าวว่า การเข้าถึงแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อเสนอความคิดแนวดิจิทัล หรือเริ่มดำเนินการตามความคิดนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ส่งเสริมให้เกิดโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่ม อย่างเช่น เทเลนอร์ Youth Forum และ dtac accelerate ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้แสดงกรอบความคิดด้านนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกได้

ดีแทคขอเชิญเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วม Telenor Youth Forum 2017

โครงการนี้ ถูกออกแบบให้เป็นโปรแกรมที่ใช้ระยะเวลาหนึ่งปี โดยร่วมกับศูนย์สันติภาพโนเบล (Nobel Peace Centre) ในการท้าทายให้ผู้แทนจากแต่ละประเทศแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะถูกจัดเป็นทีมพร้อมกับมีผู้ให้คำปรึกษาจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

เช่น ยูนิเซฟ Interbridge กาชาดสากล Techfugees และ เทเลนอร์ Research ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น การออกแบบการบริการ/ผลิตภัณฑ์ และการสร้างต้นแบบ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่สามารถหาได้จากประสบการณ์จริงเท่านั้น

ดีแทค และเทเลนอร์เชื่อในศักยภาพของเยาวชนไทย อีกทั้งยังตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเปิดโลกแห่งประสบการณ์ที่กว้างขึ้น ขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนไทยอายุระหว่าง 20-28 ปี ที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และกล้าแสดงออก

มาร่วมสมัครเพื่อเป็น 2 ตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการ พร้อมประสบการณ์สุดพิเศษระดับโลก กับการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติสูงสุดในงานประกาศผลรางวัลสันติภาพโนเบล 2017 (Noble Peace Prize 2017)

พร้อมเปิดโลกกว้างไปกับเพื่อนเยาวชนจากทั่วมุมโลกที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีองค์กรและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ความรู้ในวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ และการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน Telenor Youth Forum สามารถหาดูได้ที่ https://www.telenor.com/youthforum/

banner Sample

Related Posts