InVent ขนทัพผู้เชี่ยวชาญ ร่วมงาน Start Up Thailand 2017 : Scale Up Asia คับคั่ง

InVent

InVent โครงการธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “Start Up Thailand 2017 : Scale Up Asia” ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยีได้ระดมธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย และทั่วโลกแสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

โดยในงานนี้ InVent ได้จัดเสวนาในหัวข้อ Build up business with corporate โดยได้ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในรูปแบบ Venture Capital ทั้งวงใน และดิจิโอ ได้แก่ นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์แนะนำร้านอาหารของไทย

ซึ่งได้แบ่งปันแนวคิดเรื่อง “ความดีสะสม” คือการทำธุรกิจโดยการมุ่งทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างองค์กร

นอกจากนั้นยังมีนายนพพร ด่านชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการระบบชำระเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) อันดับ 1 ของไทย ได้ฝากถึงการทำสตาร์ทอัพว่า ให้ทำในสิ่งที่คุณชอบและทำให้มันดีจะทำให้องค์กรอื่นๆอยากมาร่วมงานกับเรา

อีกทั้งผู้บริหารอินเว้นท์ยังได้แนะนำการบริหารระบบจัดการภายในขององค์กรและแนวทางการหาผู้ร่วมลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพอีกด้วย

Related Posts