SMEs Go Online ชวนผู้ประกอบการภาคใต้ อบรม เจาะกลยุทธ์-ยกระดับสินค้าชุมชน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs หรือ SMEs Go Online เพื่อสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่อีคอมเมิร์ซและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์

โดยจะเริ่มคิกออฟอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0” ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมฟรี ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ หรือ สอบถามรายะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล [email protected] หรือ โทร. 02-123-1280

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่จังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ นายสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร จะร่วมแชร์ประสบการณ์และแนะนำ “เคล็ดลับการทำสินค้าให้โดดเด่นบน e – Marketplace”

SMEs Go

นอกจากนี้ ยังมีการอบรม“เขียนโพสต์ขายให้ปัง เดี๋ยวตังค์มาเอง” และ กิจกรรมเวิร์คช็อปฝึกเขียนโพสต์หลากหลายวิธี ตลอดจนการสอนเทคนิคถ่ายภาพสินค้าให้โดน แต่งภาพสินค้าให้เด่น พร้อมการทำกิจกรรมเวิร์คช็อปฝึกถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าผ่านมือถือ ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามารับการถ่ายภาพเพื่อการขายสินค้าบน e – Marketplace ได้ฟรีภายในงาน

ห้ามพลาด! หากคุณต้องการพัฒนาธุรกิจให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0” ตลอดเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมนี้

banner Sample

Related Posts