พานาโซนิคปี 62 พร้อมเสนอสินค้าเจาะไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค

พานาโซนิค

แม้จะปั้นกลยุทธ์การทางการตลาดเป็นอย่างดี แต่ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงและอากาศเมืองไทยไม่ได้ร้อนมากมายในปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายแอร์ไม่ได้เป็นไปดังหวัง และดึงให้ยอดรายได้ของพานาโซนิคในปี 61 ไม่มีการเติบโต

ดังนั้นในปีนี้ พานาโซนิค จึงต้องคิดใหม่ทำใหม่ นำเสนอสินค้าที่ตรงใจกับผู้บริโภค ณ ปัจจุบันให้มากขึ้น พร้อมชูคอนเซ็ปต์ Lifestyle Update เพื่อพัฒนาสินค้าและโซลูชันที่ตรงกับวิถีชีวิตผู้บริโภคที่กำลังต้องการ รวมไปถึงเตรียมใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติงเข้าเจาะใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้หันมาใช้สินค้าให้มากขึ้น เพื่อจะเพิ่มยอดขายให้ทะลุ 1 แสนล้านบาท

ส่วนปัจจัยบวกในปีนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการเมือง แต่มองเรื่องของการเดินหน้าเขตอุตสาหกรรม EEC ที่จะก่อให้เกิดการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจ B2B ของพานาโซนิคเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วย เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองได้หลายอุตสาหกรรม

ซึ่งพานาโซนิคยังได้เตรียมขยายโรงงานเพิ่มเติมในส่วนของตลาดนี้ รวมไปถึงจะมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาขาย โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่เคยขายในเมืองไทยมาก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์ภายในบ้านและที่เกี่ยวกับบ้านมาตอบสนองการใช้งานของลูกค้าให้มากขึ้น

เช่นเดียวกับในเรื่องสภาพอากาศที่คาดว่าจะร้อนขึ้น รวมไปถึงเรื่องพีเอ็ม 2.5 ซึ่งจุดเด่นของแอร์พานาโซนิคจะช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้น และเป็นจุดขายที่สำคัญที่จะทำให้ยอดเติบโต

สำหรับปี 2561 พานาโซนิคได้คาดการณ์ผลการดำเนินงานทั่วโลกจะมีมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 1% จาก 4 กลุ่มธุรกิจประกอบด้วย กลุ่มที่ 1. Appliances Company (AP) สัดส่วนการขายที่ 31%,

กลุ่มที่ 2. Eco Solutions Company (ES) สัดส่วนการขายที่ 23%, กลุ่มที่ 3. Connected Solution Company (CNS) สัดส่วนการขายที่ 13% และ กลุ่มที่ 4. Automotive & Industrial Systems Company (AIS) สัดส่วนการขายที่ 33%

ส่วนในประเทศไทยปีที่ผ่านมามีผลประกอบการรวม 91,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 0% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งสัดส่วนตามลำดับ ดังนี้ กลุ่ม AP 24% กลุ่ม ES 9% กลุ่ม CNS 2% และกลุ่ม AIS 65% ซึ่งจากทิศทางการดำเนินงานคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ 1 แสนล้านบาทในปี 2563 และเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคได้เป็นอันดับ 1 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

นาย ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปีนี้พานาโซนิคประเทศไทยจะเดินตามนโยบายของบริษัทแม่ ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านำร่องสู่ศตวรรษที่สอง

เน้น Lifestyle Update นำเสนอสินค้าและบริการที่พัฒนาจากข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการบริโภค เพื่อสอดรับความชอบและวิถีชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ดังกล่าวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รวมไปถึงรสนิยมของแต่ละบุคคลนั้น สามารถที่จะสร้างโอกาสให้พานาโซนิคในระดับโลกได้

“จากแนวคิดดังกล่าวพานาโซนิคประเทศไทยจุมุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์ใหม่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ควบคู่ไปกับศึกษาความต้องการของตลาดในประเทศ ซึ่งพานาโซนิคพบว่าผู้บริโภคชาวไทยเลือกที่จะซื้อที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในอนาคต

พร้อมความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้านและชุมชน ซึ่งพานาโซนิคมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ อาทิ Home Automation ภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart & Safety Life เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยของชีวิตผู้อยู่อาศัย ด้วยการควบคุมการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

สามารถเปิดปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนแม้อยู่นอกบ้าน รวมไปถึงสินค้าในกลุ่ม IP Camera ความคมชัดระดับ Full HD ที่มีระบบอินฟาเรดใช้งานได้แม้ในที่มืด”

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา พานาโซนิคประเทศไทยดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งพานาโซนิคขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ผ่าน 4 กลุ่มหลักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.กลุ่มสาธารณะหรือประชาชนทั่วไป พานาโซนิคได้สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านสื่อและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ หรือ CSR

อาทิ โครงการ “พานาโซนิค มอบ 10,000 หลอดไฟทั่วไทย ปันรอยยิ้มสู่ชุมชน” โครงการ “มอบตะเกียงโซล่าเซลล์ 100,000 ดวงให้กับพื้นที่ห่างไกลทั่วโลก”

2.กลุ่มผู้บริโภคของพานาโซนิค ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Cooling up Summer, Hello Rainy, Battery Lucky draw to Japan 3.กลุ่มผู้แทนจำหน่าย โดยได้สร้างความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

อาทิ การจัด Exclusive Trip to Japan, การแข่งขันกอล์ฟพานาโซนิค และ 4.กลุ่มพนักงานได้สร้างคุณค่าของการเป็นพนักงานกลุ่มพานาโซนิคในประเทศไทยทั้ง 20 บริษัท อาทิ กิจกรรม Panasonic HERO RUN for Charity 2018, กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

พานาโซนิค ประเทศไทย

Related Posts