อาคเนย์รับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นปี 2562

อาคเนย์

อาคเนย์

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ได้รับ “รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือ” จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญของรัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัล โดยนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลฯ ณ กระทรวงการคลัง

banner Sample

Related Posts