อาคเนย์ มันนี่ ออกมาตรการช่วยลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

อาคเนย์ มันนี่

อาคเนย์ มันนี่ ออก 2 มาตรการพักชำระหนี้ และ คืนรถ ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอก 3 ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่อง ป้องกันการเกิดหนี้เสีย

นายไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างต่อธุรกิจ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และช่วยไม่ให้ลูกค้ากลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (NPL) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในอนาคต

โดยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจของบริษัทฯ มี 2 ทางเลือก ได้แก่

1)การพักชำระหนี้ชั่วคราว หรือพักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่เกิน 90 วัน รวมถึงการยกเว้นค่าปรับชำระล่าช้าและค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้

2)การคืนรถ เพื่อปิดยอดหนี้คงค้าง หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าสามารถเลือกความประสงค์เข้าร่วมได้เพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อเเก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และช่วยคลายความกังวลใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่ยากลำบากนี้ไปได้” นายไตรรงค์ กล่าว

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วม ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการจนขาดรายได้ ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงสุด 13 จังหวัด หรือนอกพื้นที่ควบคุม สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัท ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จะต้องไม่มียอดค้างชำระจนถึงวันที่อนุมัติ (ใช้เวลาในการพิจารณา 15 วันทำการ) โดยจะไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตบูโร

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia