สิริฮับ โทเคน เข้าตลาดวันแรก นักลงทุนแห่จองคึกคัก

สิริฮับ
เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล (XSpring Digital) สร้างปรากฏการณ์ใหม่สู่ตลาดทุนไทย หลังเปิดขาย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริฮับ ” (SiriHub Investment Token) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงกระแสรายรับจาก “สิริ แคมปัส” สำนักงานใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง (Real Estate-backed ICO) เป็นวันแรก จองซื้อง่ายผ่านระบบออนไลน์ เรียกเสียงฮือฮาจากนักลงทุนทุกกลุ่ม ด้วยราคาขั้นต่ำเพียงโทเคนละ 10 บาท มอบผลตอบแทนเหนือดอกเบี้ยเงินฝาก กว่า 4.5 และ 8% ต่อปี พร้อมรับส่วนแบ่งรายได้ส่วนสุดท้ายจากการประมูลขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ 4 ปี
เสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 240 ล้านโทเคน เปิดจองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring” บนสมาร์ทโฟน (ทั้งระบบ Android และ iOS) ทุกวันตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อจองซื้อผ่านบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบหมายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล. ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล. เอเซีย พลัส

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ภาพรวมการเปิดขายสิริฮับ โทเคนในวันแรก ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เราได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของสิริฮับ โทเคนในอนาคตอย่างล้นหลาม แม้จะเป็นเพียงแค่วันแรก ขณะนี้เรามีนักลงทุนแสดงความจำนงเข้าลงทุนในสิริฮับ โทเคนเกินความคาดหมาย เมื่อเทียบกับแผนการเสนอขายที่วางไว้ มั่นใจขายครบจำนวน 2,400  ล้านบาทได้ก่อนปิดการขายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน”

สำหรับ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) เกิดจากการนำกระแสรายรับจากค่าเช่าของอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส ในโครงการ T77 สุขุมวิท มาแปลงหน่วยเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) โดยกำหนดมูลค่าการระดมทุนรวมที่ 2,400 ล้านบาท นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้บนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) โดย ‘สิริฮับ โทเคน’ แบ่งเสนอขายเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สิริฮับ A (SiriHubA) มูลค่าการระดมทุน 1,600 ล้านบาท มอบส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 4.5% ต่อปี[1]  และ สิริฮับ B (SiriHubB) มูลค่าการระดมทุน 800 ล้านบาท มอบส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 8% ต่อปี1 โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ

“ผลการตอบรับการเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ให้ความสนใจและมองเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการออมเงินและมองหาการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน รวมทั้งนักลงทุนที่ต้องการย้ายที่พักเงินพร้อมรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ หลังจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้ ยิ่งทำให้ความสนใจจองโทเคนเพื่อการลงทุนทั้ง สิริฮับ A (SiriHubA) และ สิริฮับ B (SiriHubB) เข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของสิริฮับ A (SiriHubA) และ สิริฮับ B (SiriHubB) ที่สูงสุดถึง 4.5% และ 8% ต่อปี ตามลำดับ ประกอบกับอายุโครงการเพียง 4 ปีเท่านั้น” นายอัฏฐ์ กล่าว

ช่องทางการจองสิริฮับ โทเคน

 • นักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน XSpring และชำระเงินค่าจองซื้อด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย โดยการสแกน QR Code จากรายการจองซื้อในเมนู Payment
 • นักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน XSpring หรือผ่านทางเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล โดยตรง หรือบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส และชำระเงินค่าจองซื้อด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
 1. Mobile Banking ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย โดยการสแกน QR Code จากรายการจองซื้อในเมนู Payment (สงวนสิทธิ์ในการชำระสำหรับผู้ที่จองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น)
 2. Bill Payment พิมพ์แบบฟอร์ม Bill Payment จากรายการจองซื้อในเมนู Payment ซึ่งมีบาร์โค้ดในการชำระเงินปรากฏอยู่ โดยสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์
 3. BAHTNET ติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการ และแจ้งความประสงค์โอนเงินโดยช่องทาง BAHTNET โดยระบุบัญชีธนาคารผู้รับตามที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน

นักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และนักลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อผ่านทางเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล โดยตรง หรือบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส และชำระเงินค่าจองซื้อด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

 1. Bill Payment พิมพ์แบบฟอร์ม Bill Payment จากรายการจองซื้อในเมนู Payment ซึ่งมีบาร์โค้ดในการชำระเงินปรากฏอยู่ โดยสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์
 2. BAHTNET ติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการ และแจ้งความประสงค์โอนเงินโดยช่องทาง BAHTNET โดยระบุบัญชีธนาคารผู้รับตามที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน

เงื่อนไขการจอง

 • จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 10 บาท (1 โทเคน)
 • ชำระค่าจองซื้อเป็นสกุลเงินบาท
 • นักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ นักลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมทุน ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้

คุณสมบัติผู้จอง

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและผ่านการทำแบบทดสอบความเข้าใจในโทเคนดิจิทัล บนแอปฯ XSpring ก่อนจองซื้อเท่านั้น
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ยกเว้นสัญชาติอเมริกัน) ต้องดำเนินการเปิดบัญชีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์
 • กรณีนิติบุคคล ต้องดำเนินการเปิดบัญชีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์ โดยต้องมีเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วิธีการจองซื้อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ผ่านแอปฯ XSpring

 1. กดเลือกโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token)
 2. อ่านและศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ
 3. เลือกโทเคนที่ต้องการลงทุน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อโทเคนแต่ละชนิด โดยระบบจะคำนวณจำนวนโทเคนแต่ละชนิดอัตโนมัติ
 4. ชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาโทเคนละ 10 บา
 5. หลังจากการชำระเงินสำเร็จและยอดเงินได้รับการยืนยันแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังนักลงทุน เพื่อแจ้งสถานะการจองซื้อ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

นักลงทุนที่สนใจลงทุนกับ ‘สิริฮับ โทเคน’ สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนและจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring” (ทั้งระบบ Android และ iOS) โดยเปิดให้จองซื้อพร้อมกัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ตุลาคม 2564 และใช้วิธีจัดสรรตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (First come first served) ทั้งนี้นักลงทุนจะทราบผลการจัดสรรโทเคนดิจิทัลผ่านทางอีเมลภายหลังการปิดเสนอขาย และดำเนินการจัดสรรโทเคนดิจิทัลไปยังกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ได้เปิดรอไว้ล่วงหน้าผ่านทางอีอาร์เอ็กซ์ (ERX)

“เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ขอเน้นย้ำว่านักลงทุนทุกกลุ่มมีโอกาสในการจองซื้อเท่าเทียมกันด้วยการจัดสรรโทเคนตามลำดับการชำระเงินสำเร็จ สำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถทำรายการจองซื้อสิริฮับ โทเคนได้จนกว่าโทเคนจะหมด ซึ่งขณะนี้ยังมียอดจองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเราคาดว่าจะขายครบจำนวน 240 ล้านโทเคนได้ก่อนปิดการขายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัลต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์กับ “สิริฮับ โทเคน” พร้อมร่วมเติบโตและสร้างความมั่งคั่งไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายอัฏฐ์ กล่าว

ชมวิดีโอแนะนำวิธีการลงทะเบียนและการใช้งานแอปพลิเคชัน XSpring ได้ที่ https://youtu.be/bPSTTUTDgxI
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลและโทเคนดิจิทัล ได้ที่: โทร. 02-038-5999
เว็บไซต์บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด www.xspringdigital.com
เฟซบุ๊ค https://web.facebook.com/XSpringDigital/

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSTD01.aspx?TransID=319985

Reporting by

Related Posts