AIS Business คว้ารางวัลพาร์ทเนอร์แห่งปีจากไมโครซอฟท์ ต่อเนื่องปีที่ 2

AIS Business

AIS Business

AIS Business ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลและโซลูชันที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ SME ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อส่งมอบนวัตกรรม บริการดิจิทัลและไอซีทีโซลูชัน ที่ตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้า ดังเช่นการทำงานร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและบริการคลาวด์ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทำให้ที่ผ่านมา AIS Business สามารถส่งมอบบริการและนวัตกรรมโซลูชันจากไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรในไทยไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ, องค์กรเอกชน, ผู้ประกอบ SME และภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจ จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างตอบโจทย์ในทุกมิติ

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ AIS Business เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการการันตีจากไมโครซอฟท์ให้ได้รับรางวัล 2023 Microsoft Thailand Partner of the Year ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับ Microsoft อย่างต่อเนื่องในฐานะพารท์เนอร์เชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับองค์กรภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน Cloud, ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการใช้งาน, เทคโนโลยี IoT และการใช้โครงข่าย 5G กับ Edge computing หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังพัฒนาบริการที่มีแตกต่างเป็นรายเดียวในประเทศไทย โดยการต่อยอดเทคโนโลยีของ Microsoft บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ AIS อาทิ การให้บริการแพลตฟอร์ม Azure Arc บน AIS Cloud X และบริการ Operator Connect สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ

AIS Business

รวมถึงวันนี้เรายังมุ่งพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันจากไมโครซอฟท์ได้ตรงตามโจทย์ของลูกค้าที่มีความหลากหลายและแตกต่างตามความต้องการของแต่ละองค์กร

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้เราเป็นพันธมิตรหนึ่งเดียวจากไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากไมโครซอฟท์ให้เป็น Microsoft Thailand Partner of the Year Awards ซึ่งนอกเหนือจากจะตอกย้ำภาพของการเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเหนียวแน่นแล้ว ยังเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานการทำงานของ AIS ที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อส่งมอบบริการดิจิทัลและโซลูชันจากไมโครซอฟท์”

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราได้ทำงานร่วมกับ AIS มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มลูกค้าธุรกิจให้เสริมศักยภาพเชิงดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ รางวัลนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนของความสำเร็จในภารกิจนี้ สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความโดดเด่นในด้านการส่งมอบนวัตกรรมดิจิทัลบนแพลตฟอร์มคลาวด์ของเราให้กับลูกค้า”

โดยรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards มอบให้กับพาร์ทเนอร์ของที่ได้พัฒนา นำเสนอ หรือแม้แต่สามารถส่งมอบ แอปพลิเคชัน บริการ เครื่องมือต่างๆ ของไมโครซอฟท์ให้กับลูกค้าได้อย่างตอบโจทย์และสร้างสรรค์ โดยเป็นการคัดเลือกมาจากบริษัทพาร์ทเนอร์กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง AIS เป็นองค์กรเดียวจากประเทศไทยที่รับรางวัลนี้

banner Sample

Related Posts