ทิพยประกันภัย คว้ารางวัลประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย งาน THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

TIP-Top-Ceo

TIP-Top-Ceo

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีแนวทางการบริหารงานยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารภายใต้วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีการจัดการและกำหนดกลยุทธ์ที่ดี ช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์

banner Sample

Related Posts