กรุงเทพประกันภัยร่วมส่งเสริมความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลแก่เยาวชน

Bangkok-Insurance

Bangkok-Insurance
กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการทำ CPR ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยมีนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นำพนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) และพนักงานสาขาราชบุรี รวมถึงวิทยากรจากบริษัท ชิลด์ ไฟร์ เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ จำนวน 30 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรถเข็นวีลแชร์ ชุดกระเป๋าพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ ชุดเฝือกสำเร็จรูปให้แก่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยมีนายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
banner Sample

Related Posts