แอลจี มอบเครื่องปรับอากาศมูลค่ากว่า 1.48 ล้านบาทให้โรงเรียน

แอลจี

แอลจี

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก มอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้า (CeilingSuspended) จำนวน 42 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1.48 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนในเครือข่ายสมาคมการศึกษาเกาหลี (KEC-Korea Education center) จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เพื่อมอบอากาศเย็นและบริสุทธิ์ให้กับครูและนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เกาหลี) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มิสเตอร์คิ เร ลี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอลจีเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเราได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทยเสมอมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริโภคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง เราตระหนักถึงปัญหามลพิษและอุณหภูมิที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนที่อาจได้รับความรู้ไม่เต็มที่จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย แอลจีจึงมอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling suspended) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของสมาคมการศึกษาเกาหลี (KEC-Korea Education center) เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

การมอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ในครั้งนี้เป็นการสานต่อความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคตามสโลแก “Life’s Good” ที่แอลจียึดมั่นเสมอมา ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแอลจี ได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-20575757 หรือwww.lg.com/th

banner Sample

Related Posts