คปภ. จัดประกวด OIC InsurTech Award 2023 เฟ้นหาสุดยอด InsurTech Startup ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท

OIC-Insuretech-startup

OIC-Insuretech-startup

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2023 ภายใต้แนวคิด “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE – ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัย” ณ Zilla Space อาคาร FYI Center Tower 2 ชั้น 11

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยใหม่ ๆ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย หรือ InsurTech ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านเทคโนโลยีให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี และประชาชนทั่วไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า เป็นที่สังเกตได้ว่าปีนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทยอยฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด 19 ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงขับเคลื่อนและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทุกอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ Mega Trends ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนและมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจประกันภัยก็เช่นเดียวกัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถนำองค์ความรู้ที่เป็น Global Trend อย่างเทคโนโลยี AI และการทำ Automation มาช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ และสามารถปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้าน Data Analytics มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น การหาลูกค้าใหม่ การเพิ่มยอดขาย การสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสนับสนุนการดำเนินงานและออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซื้อซ้ำ และ บอกต่อ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่า และผลักดันให้อุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น ปีนี้สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จึงได้ขยายผลการจัดกิจกรรม CIT InsurTech Roadshow ไปยัง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการหรือกลุ่ม Tech Startup ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม InsurTech Roadshow ไปแล้ว จำนวน 6 สถาบันการศึกษา และในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 มีแผนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว อีกอย่างน้อย 4 สถาบันการศึกษา เพื่อแนะนำโครงการ OIC InsurTech Award 2023 พร้อมส่งต่อและกระจายความรู้ด้าน InsurTech ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มคนรุ่นใหม่

สำหรับการเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดเป็นทีม มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 2-3 คนต่อทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยผู้สมัครต้องส่งผลงานในรูปแบบ Business Model Canvas ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกส่งผลงานตามโจทย์การแข่งขันใน 3 หัวข้อ คือ 1. สร้างโอกาสใหม่แห่งการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี 2. นวัตกรรมใหม่เพื่ออุตสาหกรรมประกันภัยที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี AI และความก้าวล้ำทางดิจิทัล และ 3. พลิกโฉมโลกประกันภัย ด้วยการใช้ข้อมูลยกระดับการบริการหลังการขายเพิ่มประสิทธิภาพแบบยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Business Model Canvas รวมทั้งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานได้ที่ Link : www.oicinsurtechaward.com

ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Consult Day ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และคำแนะนำแบบตรงประเด็นจาก Coach ที่ปรึกษาที่จัดเตรียมมาให้และ Upskill ต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่าน Online Courses หลักสูตรการเรียนที่เข้าใจง่าย เน้นการจุดประกายสร้างไอเดียเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

จากนั้นเมื่อผู้เข้ารอบได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็จะมีการคัดเลือกให้เข้ารอบที่ 2 จำนวน 30 ทีม แบ่งเป็น ประเภท ประชาชนทั่วไป 15 ทีม และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา 15 ทีม โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบนี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Intensive Bootcamp เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมา Workshop ให้ความรู้กันแบบตัวเป็น ๆ และยังมี Coach ที่จะมาให้คำแนะนำในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านประกันภัย ด้านเทคโนโลยี หรือด้านการตลาด โดยใช้เวที Bootcamp ให้ 30 ทีมสุดท้ายได้ขึ้นเวทีจริงเพื่อนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย โดยแบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ทีม และประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 5 ทีม

สำหรับ 10 ทีมสุดท้ายจะเข้าสู่ขั้นตอนของ Final Competition เพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย หรือ รางวัล OIC InsurTech Award 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 งานใหญ่ประจำปีที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากทุกบริษัทชั้นนำทั่วไทย และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการประกันภัยหรืออินชัวร์เทค (InsurTech) จากทั่วทุกมุมโลก

จึงเท่ากับว่าในงานนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อหน้าบริษัทประกันภัยจากทั่วทุกมุมโลก ในขณะเดียวกันจะมีโอกาสในการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในวงการประกันภัยทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะมาเป็นทั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ จึงนับเป็นการสร้าง Business Connection อีกด้วย เชื่อว่าหลังจากผ่านเวทีการประกวดในครั้งนี้น้อง ๆ ทุกคนจะมีประสบการณ์และความรู้ที่อัดแน่น และมีโอกาสต่อยอดไปสู่การ Pitching บนเวทีสากลระดับนานาชาติ โดยมี Connection สุด Exclusive จากศูนย์ CIT สำนักงาน คปภ. อีกด้วย

สำหรับรางวัลที่จะได้รับแบ่งเป็นประเภทละ 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท รางวันที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

“ผมอยากเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาร่วมแข่งขันในโครงการ OIC InsurTech Award 2023 ภายใต้แนวคิด “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE – ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัย สู่ความท้าทายในการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทย ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ สู่มิติใหม่ ๆ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (CIT) E-mail : [email protected] โทรศัพท์ 080-900-2820” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

banner Sample

Related Posts