ไรเดอร์ อินชัวรันส์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

Rider-Insurance

Rider-Insurance

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณพร้อมพร จินดาวงค์ เนตรหาญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอนุชิต กูรมาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมพนักงาน ถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยไทยธรรม ณ วัดอมราวราราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้

banner Sample

Related Posts