ก.ล.ต. ปลื้ม ! งาน MONEY EXPO 2023 มีผู้สนใจเข้าร่วมบูธกว่า 3,000 คน

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เผยความสำเร็จหลังได้เข้าร่วมออกบูธใน “งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 23 MONEY EXPO 2023 ซึ่งประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้รับความสนใจจากประชาชน นักลงทุน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ SME และ Startup สอบถามข้อมูลและร่วมกิจกรรมภายในบูธของ ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 4 วัน กว่า 3,000 คน

โดย ก... นำเสนอบูธภายใต้แนวคิด “Sustainable Investment & Self-protection for Well-being” ส่งต่อความรู้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน นักลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการได้รู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ บอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูโลกให้กลับมาเป็นโลกสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป

รวมทั้งสามารถปกป้องตนเองจากภัยกลโกงลงทุนต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเงิน  นอกจากนี้ภายในบูธยังมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้กับกิจกรรมสัมมนา fireside chat และกิจกรรมสัมมนา ณ เวทีสัมมนากลาง ในหัวข้อการจัดการเงินทองอย่างยั่งยืน & รู้ทันกลโกงหลอกลงทุน โดยคุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ“สํานักงาน กลต.” และเพจ“Start-to-invest” ทุกช่วงการสัมมนา

พบกับกิจกรรมให้ความรู้ที่น่าสนใจจากบูธ ก.ล.ต. ในครั้งต่อไปได้ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

banner Sample

Related Posts