ถอดรหัสความสำเร็จของธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok

TikTok

TikTok

ผลการวิจัยจาก Boston Consulting Group (BCG) พบว่าเทรนด์ Shoppertainment จะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในปี 2025 และโอกาสการเติบโตสูงถึง 12.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในประเทศไทย และให้การสนับสนุนภาคธุรกิจกว่า 15 ล้านธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาด E-commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป จากรายงาน SEA e-Conomy 2022 ได้แสดงตัวเลขว่าในปี 2019 ตัวเลขมูลค่ารวมของตลาด E-commerce ในภูมิภาคมีมูลค่า 43 พันล้านเหรียญสหรัฐและได้มีการเติบโตมากกว่าสองเท่าตัวจนมีมูลค่า 131 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 การเติบโตของตลาด E-commerce ในภูมิภาคนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตรายปีแบบผสมมากขึ้น 17% เป็นมูลค่าคาดการณ์อยู่ที่ 180 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025

การเติบโตของตลาด E-commerce เป็นผลสืบเนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมากขึ้น จาก 360 ล้านคนในปี 2019 และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 460 ล้านคนในปี 2022 จากจำนวนประชากรทั่วทั้งภูมิภาค 600 ล้านคน ซึ่งผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ นอกจากการใช้งานเพื่อความบันเทิงแล้ว ยังพบว่ามีการยอมรับการใช้งาน E-commerce กว่า 75% ในปี 2021 และมีอัตราการเติบโตมากขึ้น 19% ในครึ่งปีแรกของปี 2022 ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะมีการใช้จ่ายต่อครั้งเป็นจำนวนเงินไม่มาก โดยมีจำนวนการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 10 -15 เหรียญสหรัฐ แต่ด้วยขนาดของผู้บริโภคที่มีจำนวนมากทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่ม E-commerce เป็นอย่างดี

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจุบันจะผลักดันให้เกิดการซื้อขายและเงินสะพัดบนเส้นทางออนไลน์มากขึ้น ภาพรวม GDP ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเติบโตขึ้นกว่า 5-10% และจะผลักดันให้คนกว่า 20 ล้านคนเข้าสู่การทำงานในธุรกิจ E-commerce การซื้อขายรายย่อยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้ค้าจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น เรียนรู้การทำคอนเทนต์วิดีโอ การพูดคุยผ่านการไลฟ์ เพื่อให้ทันต่อกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล TikTok Shop มีเครื่องมือที่ช่วยติดอาวุธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ผู้ประกอบการไทย โดยสามารถทดลองสร้างร้านค้าและใช้งานได้ด้วยตนเอง

นอกจากการเติบโตในระดับภูมิภาคแล้ว ตลาด E-commerce ในประเทศไทยก็นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่าตลาด 5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 เติบโตขึ้นเป็น 21 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 และ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตรายปีแบบผสมเพิ่มมากขึ้น 13% เป็นมูลค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025

TikTok แพลตฟอร์มที่ควบรวมคอนเทนต์และคอมเมิร์ซเข้าไว้ด้วยกัน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อที่ทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าได้ภายในแพลตฟอร์มโดยไม่จำเป็นต้องสลับแอปพลิเคชัน TikTok ยังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเทรนด์ Shoppertainment ที่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้รับอิทธิพลจากการรับชมคอนเทนต์ความบันเทิง โดยงานวิจัยจาก Boston Consulting Group (BCG) พบว่าเทรนด์นี้จะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในปี 2025 และโอกาสการเติบโตสูงถึง 12.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในประเทศไทย และให้การสนับสนุนภาคธุรกิจกว่า 15 ล้านธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนกว่า 325 ล้านคนแต่ละเดือนในภูมิภาค โดยเชื่อมโยงแบรนด์และผู้ใช้เข้าไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์ม พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ใช้ได้ค้นพบสินค้าใหม่ๆ ทำให้ช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยกลายเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไม่สิ้นสุด TikTok ยังมีโซลูชั่นทางการตลาดแบบครบวงจรที่ตอบทุกวัตถุประสงค์ทางการตลาด ช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจไทย

นอกจากความบันเทิงที่ TikTok มอบให้กับผู้ใช้ พร้อมประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้ TikTok Shop เติบโตอย่างต่อเนื่องคือความง่ายในการใช้งานที่เอื้อให้ผู้ค้าสามารถสร้างร้านค้าสำหรับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และมีการให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ เมื่อเปิดร้านค้าอย่างเป็นทางการแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่จะช่วยในการส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าตามเทรนด์การรับชมสื่อของผู้ใช้ โดยผู้ค้าสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้าและลักษณะธุรกิจของตัวเองได้

TikTok

Dr.Pong กับความสำเร็จในการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok

Short video – Dr. Pong เป็นแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้วยวิดีโอขนาดสั้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างสรรค์วิดีโอสู่สาธารณะเป็นจำนวน 2-3 วิดีโอต่อวัน วิดีโอสั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมการเข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก Dr. Pong ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่ต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้

ปัจจุบันผู้ใช้ที่นิยมดูวิดีโอขนาดสั้นมากกว่าการอ่านหรือการชมโฆษณาขนาดยาว จึงทำให้การสร้างวิดีโอขนาดสั้นได้รับความสนใจและสามารถสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีรายละเอียดมาก นอกจากการเล่าถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยตรงแล้ว Dr. Pong ยังได้สร้างคอนเทนต์แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่กำลังมีปัญหาและต้องการตัวช่วยได้เป็นอย่างดี

TikTok

Oshi Inter Shop เปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นยอดขายจริงด้วย Live บน TikTok

Live – Oshi Inter Shop เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการใช้ไลฟ์ในการสร้างชุมชนธุรกิจของตัวเอง ปัจจุบัน Oshi Inter Shop เป็นร้านค้ากระดาษทิชชู่ที่มียอดขายกว่า 200,000 บาทต่อเดือน โดยมีอัตราการกลับมาซื้อซ้ำของผู้ใช้สูงถึง 95.68% โดยแบรนด์ได้ใช้กลวิธีการไลฟ์อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 7,000 นาทีต่อเดือน เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและสามารถแสดงสินค้าจริง การใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับหากมีการใช้จ่ายจริง เครื่องมือไลฟ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ และสามารถนำไปสู่การสร้างชุมชนธุรกิจจนนำพาไปสู่การซื้อซ้ำของผู้ใช้ได้

TikTok

Simplus เพิ่มการเข้าถึงพร้อมผลักดันยอดขายด้วย Creator Affiliate จาก TikTok

Creator Affiliate – Simplus เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเครื่องมือ Creator Affiliate และสามารถสร้างเครือข่าย Affiliate ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากคุณภาพสินค้า รูปลักษณ์ และความสะดวกของการใช้งานได้กระตุ้นให้ผู้ใช้อยากมีส่วนร่วมในการรีวิวหรือบอกต่อผ่านคอนเทนต์วิดีโอในการรีวิวสินค้าที่มีหลากหลายรายการ พร้อมกับสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ของ Simplus เช่น เมนูอาหารอย่างง่ายด้วยกระทะไฟฟ้าใบเดียว จึงทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้ใช้พร้อมกับกระตุ้นความคิดริเริ่มที่ทำให้อยากทดลองทำอาหาร หรือทำเมนูใหม่ๆ ตามคอนเทนต์ที่ได้รับชม

Simplus เป็นแบรนด์ที่เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ปัจจุบันว่าการดูรีวิวสินค้าไม่ใช่แค่การอ่านรีวิวหรือการโชว์รูปภาพเพียงหนึ่งภาพอีกต่อไป แต่เป็นการได้เห็นการใช้งานในรูปแบบคอนเทนต์วิดีโอทั้งจากผู้ใช้จริงและจากครีเอเตอร์มืออาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาเหล่าครีเอเตอร์และเครือข่าย Creator Affiliate ทาง Simplus ยังได้มีการสนับสนุนคอมมูนิตี้ของเหล่าครีเอเตอร์ด้วยการส่งเสริมการเทรนนิ่งเพื่อการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในยุคปัจจุบันให้กับเหล่านักสร้างสรรค์อีกด้วย

ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และทำให้เกิดยอดขายจริงเท่านั้น TikTok Shop สนับสนุนให้เกิดชุมชนธุรกิจที่เชื่อมโยงร้านค้าและหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายเอาไว้บนแพลตฟอร์ม เช่น Warisshop ร้านขายเสื้อผ้า ชุดโด๊ป อาบาย่า และเสื้อผ้ามุสลิมในสไตล์ต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันแห่งการเฉลิมฉลองสำคัญ เช่นวันฮารีรายอ Warisshop สามารถเชื่อมโยงสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะส่งตรงสู่ชาวมุสลิมทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งได้เห็นสินค้าจริงผ่านไลฟ์ และวิดีโอขนาดสั้นที่ Warisshop ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์มและเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจได้สร้างชุมชนการค้าของตัวเองแล้ว TikTok ได้ประกาศลงทุนมูลค่ากว่า 12.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ในการช่วยเหลือการฝึกอบรมเสริมทักษะเชิงดิจิทัลและเครดิตโฆษณาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจรายย่อย (Micro) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจออนไลน์และนำพาโอกาสทางธุรกิจดิจิทัลสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเท่าเทียม

banner Sample

Related Posts