ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คว้ารางวัล M&C Asia Stella Awards 2023

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศความสำเร็จด้านความยั่งยืนอีกครั้ง คว้ารางวัล M&C Asia Stella Awards 2023 ประเภทการริเริ่มด้านความยั่งยืนเป็นเลิศ (ศูนย์การประชุม) หรือ Best Sustainability Initiative (Convention Centre) ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่สากล

M&C Asia Stella Awards เป็นรางวัลประจำปีที่มอบโดย M&C Asia สื่อที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว โดยคัดเลือกจากองค์กรที่มีบทบาท และศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมหรือมีแนวทางการปฏิบัติต่อการพัฒนา และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย โดยในปี 2566 รางวัลแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ประเภท รวม 29 รางวัล ซึ่งการตัดสินในรอบสุดท้ายจะเป็นการโหวตโดยผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์

สุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเมจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดเผยว่า “เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติจาก M&C Asia ในครั้งนี้ ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ ออกแบบ และสร้างโดยคำนึงถึงความยั่งยืน มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน           ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ขอขอบคุณสื่อ M&C Asia และองค์กรต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับคะแนนโหวต รางวัลที่ได้รับนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของศูนย์ฯ สิริกิติ์ และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน”

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ด้วยแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design-LEED) ระดับ Silver จากสถาบันอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council-USGBC) ศูนย์ฯ สิริกิติ์ได้ริเริ่มแนวคิดด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การออกแบบ และก่อสร้างอาคารที่เน้นการประหยัดพลังงาน มีการเดินทางที่เข้าถึงง่ายด้วยการคมนาคมทุกช่องทาง จัดสรรพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีระบบกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ตลอดจนออกแบบแพกเกจการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมรองรับการจัดอิเวนต์อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สากล และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุนชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รางวัลนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มุ่งมั่นพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงรณรงค์ให้องค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์เห็นถึงความสำคัญ และแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของไทย

นอกจากรางวัล M&C Asia Stella Awards 2023 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ยังได้รับการรับรอง ISO 20121 : 2012 (มาตรฐานการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน) ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการเป็นสถานที่จัดงานที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต

banner Sample

Related Posts