ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธ.กรุงไทย มอบสินไหมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด จ.นราธิวาส

TIP

TIP

คุณปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน 2 และคุณภรสิริณัฐ ถนอมทองพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ Virtual Branch บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณเฉลิม ประดิษฐอาชีพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย มอบสินไหมทดแทน ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด้วยความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ บัตรเอทีเอ็มประเภท บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ จำนวน 100,000 บาท

จากเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทยได้ลงพื้นที่ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่ิอให้ประชาชนมั่นใจว่าบริษัทฯ พร้อมเคียงข้างผู้ประสบภัยในทุกวิกฤต

banner Sample

Related Posts