AIS คว้ารางวัลองค์กรน่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จากเวที HR Asia

AIS

AIS มุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน ตั้งเป้าให้บุคลากรมีความพร้อม และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้วันนี้ AIS ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับเอเชียจากเวที HR Asia กับรางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2023” โดย AIS เป็นองค์กรเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำตำแหน่งองค์กรโทรคมนาคมที่ดีที่สุดในด้านทรัพยากรบุคคลและน่าทำงานมากที่สุดของประเทศไทย

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรและการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ การได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จึงถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมิได้หมายถึงการตามใจอย่างเดียว แต่รวมถึงการเพิ่มศักยภาพติดอาวุธพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริม Work Life Integration ที่ผสานระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้พนักงานสามารถยืดหยุ่นจัดสรรเวลาของตัวเองได้ตามความเหมาะสม

วัฒนธรรมองค์กรของ AIS ‘FIT FUN FAIR’ ที่คอยเชื่อมโยงคน AIS เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นเสมือนดีเอ็นเอของคน AIS อันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศและสร้างพื้นที่ที่ให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน”

AIS HR Asia

สำหรับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย มีเกณฑ์การตัดสินจากองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ สนับสนุนพนักงานให้สามารถเติบโตในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยผลการตัดสินพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน และประเมินแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในหลากหลายแง่มุม

การที่ AIS ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และยังเป็นองค์กรโทรคมนาคมรายเดียวของไทยที่ได้รางวัลต่อเนื่อง ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแท้จริงในการผลักดันและสนับสนุนบุคลากรของ AIS ให้มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในการทำงานพร้อมเดินหน้าผลักดันให้องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

banner Sample

Related Posts