บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เปิดเทรด REALX โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเป็นครั้งแรก 25 ก.ย. นี้

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด และบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเป็นครั้งแรกบนกระดาน “บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์” ซึ่งถูกออกโดย บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (RealX) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “REALX” โดยมีกำหนดเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายบนกระดานบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนโทเคนเหรียญแรกบนกระดานบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า “Asset Tokenization เป็นแนวความคิดใหม่ สามารถที่จะทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ กลายไปอยู่ในรูปแบบโทเคน (Tokenize) นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงที่ดีให้กับผู้ลงทุน ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่น่ายินดีมาก ๆ ที่ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้พาร์ตเนอร์กับ RealX ซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) รายแรก ๆ ของประเทศไทยและเพื่อนำมาเทรดบนกระดานบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ของเรา”

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “REALX Investment Token เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ร่วมกับบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ความร่วมมือระหว่าง Bitkub, RealX และ Token X ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ บนโลกผ่านการ Tokenization นับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่จะสร้างให้เกิดโอกาสและเข้าถึงการลงทุนได้มากกว่าเดิม”

ทั้งนี้ REALX ได้เสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวนวนรวม 13,186,813 โทเคน ในราคาโทเคนละ 182 บาท มีมูลค่าเสนอขาย 2,400 ล้านบาท โดยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวเข้าลงทุนในสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) มูลค่าเข้าลงทุน 2,304 ล้านบาท และคาดว่าจะมีโทเคนดิจิทัล REALX ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งตามหนังสือชี้ชวน รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,494,505 โทเคน ทั้งนี้ มีบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เป็นทรัสตี

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “โทเคน REALX ถูกพัฒนาขึ้นบนเครือข่าย TKX Chain ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยใช้สัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract เพื่อดูแลการทำธุรกรรมของโทเคนอีกด้วย ซึ่ง TKX Chain ถือเป็น Blockchain Network ท่ีถูกพัฒนาอยู่บนเทคโนโลยี Ethereum Virtual Machine ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Ethereum Network ”

ทางด้านคุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในมุมของผู้ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มองเห็นโอกาสของการทำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือ Real Estate-Backed Token ด้วยการนำกระแสรายรับจากคอนโดมิเนียมมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยโทเคนดิจิทัล REALX มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากทรัพย์สินโครงการของบริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของห้องชุด 3 โครงการใน 3 ทำเลทองได้แก่ ห้องชุดของโครงการพาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ จำนวน 93 ห้อง ห้องชุดของโครงการพาร์ค ออริจิ้น พญาไท จำนวน 84 ห้อง และห้องชุดของโครงการพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ จำนวน 67 ห้อง”

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของบริษัทพันธมิตร นับว่าเป็นการพลิกมิติการลงทุนในโทเคนดิจิตอลสนับสนุนการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย

banner Sample

Related Posts