หลักทรัพย์บัวหลวง ชี้ตลาด Sideway แนะนวัตกรรมด้านการลงทุนใหม่

Sideway

นายอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่าย Structured Product บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะวิ่งออกข้าง (Sideway) ส่งผลให้สร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างลำบาก ทำให้นักลงทุนอาจสูญเสียเวลาในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง หรืออาจต้องใช้เวลาในการสะสมหุ้นที่สนใจเพื่อรอจังหวะหุ้นปรับตัวขึ้นไปให้ขายทำกำไร ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายภายใต้สภาวะตลาด Sideway

โดยนวัตกรรมด้านการลงทุนใหม่ของหลักทรัพย์บัวหลวงที่จะเข้ามาตอบโจทย์ภาวะตลาดหุ้นลักษณะนี้ คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Equity-Linked Note Plus หรือ ELN Plus ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นใหญ่ใน SET50 พื้นฐานดี ที่ราคาตลาด (ณ วันเข้าทำสัญญา ELN Plus) แต่ไม่รีบรับหุ้นเข้าพอร์ตวันนี้ เพราะเชื่อว่าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ข้างหน้า ราคาหุ้นน่าจะยังไม่รีบปรับตัวขึ้นไป

จุดเด่น ELN Plus คือ สร้างดอกเบี้ยเฉลี่ยในช่วง 20% – 40% ต่อปี ระหว่างรอซื้อหุ้นในช่วง 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและหุ้นอ้างอิง โดยนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินสด ณ วันครบอายุสัญญา และด้วยอายุสัญญา 1 สัปดาห์ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่พร้อมจะซื้อหุ้นตามราคาที่กำหนด แต่ไม่ได้รีบขายแบบเดย์เทรด โดยระหว่างรอได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษ สำหรับรูปแบบการจ่ายเงินต้นของ ELN Plus จะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Date) คือ หากราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันกำหนดค่าหลักทรัพย์มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ นักลงทุนจะได้รับเงินต้นบวกดอกเบี้ยคืนเป็นเงินสด และหากราคาหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันกำหนดค่าหลักทรัพย์น้อยกว่าราคาใช้สิทธิ นักลงทุนจะได้รับหุ้นตามจำนวนและราคาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา บวกดอกเบี้ยในรูปแบบเงินสด ซึ่งในกรณีที่ได้รับไถ่ถอนคืนเป็นหุ้นจะเปรียบเสมือนการซื้อหุ้นที่ราคา ณ วันเข้าทำสัญญา แต่ได้ดอกเบี้ยระหว่างรอ 1 สัปดาห์

“ELN Plus เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านการลงทุนที่น่าสนใจในการสร้างดอกเบี้ยเงินสดระหว่างรอซื้อหุ้นแบบมีชั้นเชิงในช่วงที่ตลาด Sideway กล่าวคือ หากซื้อหุ้นที่ราคาหนึ่ง ผ่านไป 1 สัปดาห์ราคาหุ้นยังคงวิ่งในกรอบแคบไม่ไปไหน หมายความว่านักลงทุนจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนจากหุ้นในระยะเวลาดังกล่าว ในทางกลับกันหากต้องการซื้อหุ้นแต่ไม่รีบและมองว่าราคาหุ้นจะวิ่งออกข้างไปก่อนในช่วง 1 สัปดาห์”

“กลยุทธ์ซื้อหุ้นผ่าน ELN Plus จะช่วยสร้างผลตอบแทนเงินสดระหว่างรอรับหุ้น ณ ราคาตลาดในวันเข้าซื้อสัญญา ELN Plus ซึ่งอยู่ในระดับราคาที่นักลงทุนมีความต้องการซื้ออยู่แล้ว ลักษณะพิเศษของ ELN Plus จึงตอบโจทย์การสร้างกระแสเงินสดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้แนะนำการลงทุนคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสมัครบริการ ELN Plus ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ1 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ BLS Customer Service โทร. 0 2618 1111” นายอรรถนันต์ กล่าว

banner Sample

Related Posts