กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้กำลังใจและขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยในครั้งนี้มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 278 คน ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 18 คน และผู้บริจาคดวงตา 21 คน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

กรุงเทพประกันภัยเห็นความสำคัญของการให้ โดยเฉพาะการให้โลหิตเพื่อสำรองในการรักษาผู้ป่วย และอวัยวะของผู้บริจาค 1 คนอาจช่วยผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 8 คน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยเป็นประจำทุก 3 เดือนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

banner Sample

Related Posts