LINE MAN จับมือ Globish เปิดคอร์สอัปสกิลภาษาอังกฤษไรเดอร์

LINE MAN

LINE MAN จับมือ Globish ร่วมมือปั้นคอร์สอัปสกิลภาษาอังกฤษทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์แก่ไรเดอร์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและแรงบันดาลใจให้ไรเดอร์สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยไรเดอร์สามารถเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าจำนวนไรเดอร์เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่ไรเดอร์ถูกออกแบบมาจากปัญหาด้านการสื่อสารจากการทำงานจริงของไรเดอร์ ตั้งเป้าเพิ่มความมั่นใจให้ไรเดอร์ในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ เนื้อหาจึงสกัดมาจากบทสนทนาที่จำเป็นในการรับ-ส่งอาหารใน 8 สถานการณ์ การสอนอ่านชื่อร้านอาหารภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และการฝึกพูดโต้ตอบจริงกับครูผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเตรียมวิดีโอซีรี่ส์สอนภาษาอังกฤษฉบับเร่งรัด 8 ตอน ความยาวตอนละ 10-20 นาทีให้ไรเดอร์ได้เรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ และได้เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษที่ปรับใช้ได้จริงทันที

โครงการนี้เป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นของ LINE MAN ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพไรเดอร์ให้ยั่งยืน โดยปีที่ผ่านมาได้เปิดหลักสูตรเสริมทักษะแก่ไรเดอร์ ทั้งการขับขี่ปลอดภัย การซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ และการดูแลสุขภาวะ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยอย่าง Globish ให้เติบโตไปด้วยกัน

banner Sample

Related Posts